Vlada sprejela uredbo o sofinanciranju doktorskega študija

Vlada je sprejela uredbo o sofinanciranju doktorskega študija, s katero se po njihovih navedbah usklajuje sistemsko drugačen in stabilnejši način sofinanciranja. Sredstva se bodo po novem delila na podlagi števila diplomantov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih.

 

Nova uredba, ki sicer v celoti nadomešča veljavno uredbo o sofinanciranju doktorskega študija, odstopa od doslej obstoječega sistema sofinanciranja, ki je temeljil na predhodno izvedenem javnem razpisu za vse visokošolske zavode, ki izvajajo doktorski študij. V skladu s to uredbo in novelo zakona o visokem šolstvu se po novem sredstva za sofinanciranje doktorskega študija zagotavljajo v državnem proračunu v skladu s proračunskimi možnostmi. Sofinancira se doktorski študij le javnim visokošolskim zavodom ob upoštevanju števila diplomantov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih. Študente, ki se jim sofinancira doktorski študij, izbere visokošolski zavod sam po svojih pogojih in merilih, pri čemer mora študent izpolnjevati pogoj rednega napredovanja v višji letnik doktorskega študija. Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija javnim visokošolskim zavodom se določijo z letnim sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo, najpozneje do 15. aprila za prihodnje študijsko leto.

 

Javni visokošolski zavodi morajo podatke za pripravo pogodbe ministrstvu za študijsko leto 2017/2018 posredovati najpozneje do 15. junija, sredstva za sofinanciranje doktorskega študija pa bo ministrstvo določilo najkasneje do 1. junija. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za sofinanciranje doktorskega študija v letu 2017 v proračunu zagotovilo slabih 2,8 milijona evrov, v letu 2018 pa bo na voljo za ta namen 3,4 milijona evrov. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.