Zakaj v višjo šolo?

Višje strokovno izobraževanje poteka v Sloveniji že 20 let, in sicer trenutno na 50 višjih strokovnih šolah, ki izvajajo 31 višješolskih študijskih programov. Vsi višješolski študijski programi temeljijo na povezovanju teorije in prakse in so aplikativno naravnani. So modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po enotnem evropskem kreditnem sistemu (ECTS) s 120 KT. Kreditni sistem omogoča študentom primerljivost študijskih dosežkov v višjih in visokih šolah doma in v državah EU, prehodnost med moduli in po končanem študiju uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Ponudba izbirnih modulov v višješolskih programih omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja oziroma gospodarstva in izbiro tistih znanj, s katerimi so diplomanti višjih šol konkurenčnejši na trgu dela in zaposljivi.

Višješolski redni in izredni študij poteka v šolah in podjetjih, saj kar 40 % študijskega programa zajema praktično izobraževanje v podjetjih. Študenti že v okviru praktičnega izobraževanja, ki traja 400 ur v vsakem letniku, nabirajo delovne izkušnje in izdelajo seminarske in projektne naloge ter na koncu tudi diplomsko delo, ki v izbranem podjetju rešuje praktične probleme. Veliko višješolskih diplomskih del je kasneje vidnih tudi kot realiziran projekt podjetja in velik prispevek h konkurenčnosti podjetja, prav tako pa so pogosto tudi nagrajene s strani podjetij. Povezavo s podjetji in sodobnimi tehnologijami ter znanji pa omogočajo višješolski predavatelji, ki so večinoma uspešni in uveljavljeni strokovnjaki iz podjetij in v predavalnice prinašajo probleme in njihove rešitve, s katerimi se podjetja na danem strokovnem področju soočajo vsak dan.

Prav tako imajo študenti velike možnost, da med študijem pridobijo praktične izkušnje v tujini, in sicer v okviru obveznega praktičnega izobraževanja, ki poteka v okviru Evropskega programa Erasmus mobilnost. Študenti tako preživijo določeno obdobje v drugi državi z namenom, da si pridobijo nove življenjske izkušnje in specifične spretnosti, se prilagodijo potrebam novega evropskega trga dela in spoznajo ali izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

 

POMEMBNI DATUMI ZA PRIJAVO NA VIŠJO ŠOLO

  • Objava razpisa za vpis na vispris@guest.arnes.si, www.mizs.gov.si.   ROK je do 1. februarja 2017
  • Informativni dan na višjih strokovnih šolah. ROK je 10. in 11. februar 2017
  • Višješolska prijavna služba sprejema prijave na razpis za vpis na 1. roku, e-obrazec je dostopen na vispris@guest.arnes.si, se natisne, obvezno podpiše in izpolnjen pošlje priporočeno po pošti na naslov Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 3000 Celje. ROK je od 13. februarja do 8. marca 2017
  • Višješolska prijavna služba sprejema prijave na razpis za vpis na 2. roku. Postopek prijave je enak kot na 1. roku (glej zgoraj). ROK je od 28. avgusta do 1. septembra 2017

 

Več na www.skupnost-vss.si.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.