Zavod RS za zaposlovanje nudi spodbude za zaposlovanje mladih

Brezposelnost je največja ravno med mladimi, ki se vrtijo v začaranem krogu neizkušenosti, nekonkurenčnosti na trgu dela in so pogosto brez finančnih sredstev, ki bi jim omogočala samostojno življenje.

To težavo rešuje Zavod RS za zaposlovanje z različnimi programi, ki so namenjeni spodbujanju zaposlovanja ravno te skupine brezposlenih. Preverili smo aktualne finančne spodbude za zaposlovanje mladih, s katerim želijo delodajalce spodbuditi k zaposlovanju manj izkušenih mladih.

 

Pripravništva za mlade iskalce prve zaposlitve

Če ste mlajši od 30 let, ste zaključili študij prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije ali živinoreje in še niste bili zaposleni, vam zavod za zaposlovanje omogoča 10-mesečno plačano pripravništvo. Izvaja se pri finančni upravi, inšpektoratu za delo in upravi za varno hrano, kjer je na voljo 42 mest.

 

Zaposli.me

Če ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve vsaj 12 mesecev,  se s pomočjo tega programa lahko zaposlite za najmanj eno leto, za kar delodajalci prejmejo subvencijo. Gre za redno zaposlitev za najmanj 12 mesecev. S tem pridobite več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.

 

Javna dela

V javna dela se lahko vključijo dolgotrajno brezposelni. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

 

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

Če ste mlajši od 26 let ali pa mama, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti, lahko delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, za prvi dve leti vaše zaposlitve uveljavljajo delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Gre za delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca, ki znaša 50 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prvo leto  zaposlitve in 30 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za drugo leto  zaposlitve.

 

Davčna olajšava za zaposlovanje

Če ste mlajši od 26 let ali starejši od 55 let in ste najmanj pol leta prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu, delodajalci za vašo zaposlitev lahko uveljavljajo davčno olajšavo. Zaposliti vas morajo za nedoločen čas. Pri tem je pomembno, da vas delodajalci zaposlijo na novo in za nedoločen čas in da v zadnjih 24 mesecih pred zaposlitvijo niste bili zaposleni pri istem delodajalcu ali pri njegovi povezani osebi.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.