Želimo izboljšati kakovost življenja za danes in jutri

Vsako leto so poletne temperature višje in zato vedno bolj vroča poletja. Čeprav, ko zapade sneg, se jezimo nanj, ker ga je treba kidati, pa po drugi strani starejši ljudje vedno znova ponavljajo, da so bile včasih zime bolj mrzle kot danes.

EKO ŠOU je ekipa aktivnih študentov različnih fakultet Univerze v Ljubljani, ki želi izboljšati kakovost študentskega življenja za danes in jutri. Špela Kotar, vodja projekta EKO ŠOU, nam je odgovorila na vprašanja o delovanju EKO ŠOU-a.

Kdaj je bil ustanovljen EKO ŠOU in kdo ga sestavlja?
Ideja o ustanovitvi ekipe, ki bi v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (UL) skrbela za organizacijo okoljskih dogodkov za vse študente Univerze v Ljubljani, se je pojavila že ob koncu leta 2008. Njena idejna pobudnica sem bila jaz, ki sem kasneje tudi v celoti prevzela izvedbo projekta, od priprave projektnega načrta do sestave ekipe. Ekipa, imenovana EKO ŠOU, je aktivno začela delovati novembra 2009. Ustanovni člani ekipe smo bili trije, in sicer Aleksandra Stanković, Klemen Keravica in jaz. Od prvega dne, ko smo med študente poslali obvestilo o delovanju ekipe in jih povabili k sodelovanju, prejemamo pohvale, pobude in s tem tudi nove pridružene člane. Trenutno nas je aktivnih nekaj več kot 10.

Zakaj je prišlo do ustanovitve, kakšen je namen delovanja EKO ŠOU-a?
Dejstvo je, da ima dandanes vsak študent na voljo ogromno različnih projektov, s katerimi si lahko brezplačno ali po zelo ugodni ceni popestri svoje obštudijsko življenje, za kar gre velika zasluga predvsem ŠOU v Ljubljani, ki med drugim skrbi za pestro in raznoliko obštudijsko življenje študentov UL. ŠOU v Ljubljani projektom s področja varovanja okolja in narave v preteklih letih ni posvečal posebne pozornosti. In ker smo prav študenti tisti, ki imamo čas, voljo, znanje in priložnosti, da aktivno skrbimo za okolje in naredimo korenite spremembe za čistejšo in lepšo prihodnost, se je pojavila ideja, da bi prav v okviru ŠOU v Ljubljani ustanovili ekipo študentov vseh članic UL in bi organizirali raznovrstne okoljske projekte, namenjene prav tako vsem študentom UL. Z njimi si želimo razširiti okoljevarstveno miselnost med študenti, jih obveščati o aktualnih novicah s tega področja ter jim omogočiti aktivno udejstvovanje v skrbi za naravo in okolje.

Na katerih področjih delujete?
Prvenstveno delujemo na področju okoljevarstva, tudi naravovarstva, posredno pa še ekologije, čeprav je treba tukaj jasno poudariti razliko v terminologiji. Ekologija pomeni na splošno odnos med bitji in okoljem. Ne zajema le varovalnega vidika, ampak bivanje, sobivanje, porazdelitev osebkov v prostoru. Pri drugih dveh pojmih pa je v ospredju skrb za sonaravno bivanje: naravovarstveni vidiki opredeljujejo ohranjanje biotske pestrosti in varovanje okoljskih vrednot, okoljevarstveni pa ožje obravnavajo problematiko onesnaževanja in degradacije okolja. Mi smo torej v prvi vrsti okolje in naravovarstveniki.

Kakšne akcije, predavanja potekajo znotraj EKO ŠOU-a?
Ker smo študentje zelo raznoliki tako v svojih interesih, kot tudi po izobrazbi, želimo organizirati vsebinsko čim bolj raznolike dogodke. V letu 2009 smo že izvedli nekaj okoljskih predavanj (Vid Pečjak o trajnostni rabi energije in trajnostnem transportu, Lučka Kajfež Bogataj in Vida Ogorelec Wagner o podnebnih spremembah), namenjenih bolj vedoželjnim študentom, in ustvarjalne RE-use delavnice za ustvarjalno in praznično razpoložene študente, saj smo iz odpadne embalaže ustvarjali darilne škatlice. V novem letu bomo začeli z okoljevarstvenimi ekskurzijami in izleti, nadaljevali s postavljanjem notranjih ločevalnih otočkov po vseh članicah UL, organizirali bomo tudi nagradni natečaj in se pridružili slovenskim in evropskim okoljskim akcijam civilno-družbene iniciative – CDI. Točni termini naštetih dogodkov bodo znani še v januarju 2010.

Kdo se lahko pridruži EKO ŠOU-u?
EKO ŠOU je namenjen vsem študentom UL in je zato odprt za vse, ki si želijo sodelovati in pomagati pri organizaciji okoljskih projektov. Naše delo temelji na veselju do dela in dobrem počutju v ekipi, zato vsak pomaga glede na lastne želje, ideje in časovne zmožnosti. Za vsakogar se najde delo, pa četudi ima le malo časa in bi morda delal nekaj, kar ni neposredno povezano z okoljevarstvom (na primer pomagal pri lepljenju plakatov, izdelavi tiskovin …). Veseli bomo torej vsakega nadobudnega okoljevarstvenika, novih idej, predlogov in seveda tudi konstruktivnih kritik, ki bodo služile k temu, da bo vsak naš projekt boljši od prejšnjega.

Kje vas najdejo tisti, ki bi se vam radi pridružili?
Vsak, ki bi se nam želel pridružiti ali pa nam kar koli sporočiti, nam lahko piše na elektronski naslov eko@sou-lj.si, pokliče na telefon 051 381 819 (Špela) in spremlja aktualne objave na Facebook fun page EKO ŠOU. Želimo si vzpostaviti tudi aktivno spletno stran, ki pa naj bo presenečenje v letu 2010, ko bomo še naprej in še bolj aktivno delovali. Kar smo izvedli do sedaj, je bil šele začetek.
Mojca Buh

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.