Absolventski staž

Portrait Ot Teenage Girl Working In Delicatessen Food Shop As Job Experience
Foto: Daisy-Daisy iz iStock

Študent ima možnost po zaključku zadnjega semestra izkoristiti dvanajst mesecev absolventskega staža.

To pomeni, da lahko obdrži status študenta še dvanajst mesecev po zaključku zadnjega semestra, kar imenujemo absolventski staž ne glede na to, ali študira po starem ali po bolonjskem študijskem programu.

Za marsikaterega študenta je obdobje koriščenja absolventskega staža najbolj zanimiv in najljubši del študentskega življenja, saj nima več vsakodnevnih obveznosti s predavanji in vajami, vendar pa so mu kljub večji »svobodi« ostali še drugi dolgovi, ki jih mora poravnati, preden zaključi študij. Absolventski staž je torej v prvi vrsti namenjen opravljanju manjkajočih izpitov in drugih neizpolnjenih dolžnosti ter pripravljanju in izdelovanju diplomske naloge.

Študentje Univerze v Ljubljani imajo pravico, da koristijo absolventski staž po vsaki izmed treh stopenj bolonjskega študija, torej po dodiplomskem študiju, po magistrskem ter po doktorskem študiju. To velja le za študente Univerze v Ljubljani, ne pa tudi za študente ostalih univerz oz. samostojnih visokošolskih zavodov. V vsakem primeru pa velja, da se morajo študentje, ki želijo izkoristiti absolventski staž, po končanem zadnjem semestru študija vanj tudi vpisati.

Študentje, ki so vpisani v absolventski staž, imajo enake pravice kot ostali študentje, to pomeni, da imajo pravico do zdravstvenega zavarovanja (do 26. leta), do subvencionirane prehrane (bonov) in prevoza z javnimi sredstvi, imajo pravico do štipendiranja, do družinske pokojnine, preživnine in možnost študentskega dela. Status se še vedno izkazuje z veljavno študentsko izkaznico, s tem pa lahko koristijo tudi določene študentske ugodnosti in popuste. Prišlo pa je do spremembe pri koriščenju subvencioniranih domov oz. bivanju v študentskih domovih, saj v spremembi Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov 23. člen ne določa več pravne podlage za dodeljevanje subvencije absolventom, kakor je to bilo prej. Sprememba vpliva na tiste, ki so subvencijo začeli koristiti z letom 2008/09 ali kasneje. Po preteku absolventskega staža preneha tudi status študenta. Ko status študenta preneha veljati, izgubite tudi vse pravice študenta.

Absolventski staž se lahko iz upravičenih razlogov podaljša za 6 mesecev oz. največ za eno leto. Pod upravičene razloge se štejejo npr. materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Dodatne pogoje za podaljšanje absolventskega staža lahko določajo tudi same fakultete s svojimi internimi pravili. O tem odloča na prvi stopnji komisija za študijske zadeve, lahko pa tudi kakšen drug organ, določen s pravili članice. Na drugi stopnji navadno odloča senat na fakulteti, ki je drugostopenjski organ in je njegova odločitev dokončna, tako da ima študent nato na voljo le še upravni spor.

Status študenta absolventu preneha, če diplomira, če ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, se izpiše, se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, če je bil izključen z univerze, če dokonča podiplomski študij ali če ne dokonča podiplomskega študija v enem letu po poteku časa, predvidenega za izvedbo študijskega programa.

Več informacij o koriščenju absolventskega statusa, vpisu in možnostih podaljševanja lahko dobite na referatih svojih fakultet oz. študijskih programov.

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.