Avtorska pogodba in davek

Man client signs new apartment purchase contract with pen near keys with house shaped breloque put on table extreme close view
Foto: LENblR iz iStock

Študenti imamo več možnosti študentskega dela. Med njimi je tudi delo preko avtorske pogodbe. Kaj pa to pravzaprav pomeni, obstajajo razlike med navadnim študentskim delom in delom preko avtorske pogodbe?

Posamezno delo je avtorsko, če gre za individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ne glede na način izraza. Za avtorska dela veljajo zlasti:
– govorjena dela, npr. govori, pridige, predavanja
– pisana dela, npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi
– glasbena dela z besedilom ali brez besedila
– gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela
– koreografska in pantomimska dela; fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju
– avdiovizualna dela
– likovna dela, npr. slike, grafike in kipi
– arhitekturna dela, npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture
– dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja
– kartografska dela
– predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave)
– druga dela, ki ustrezajo kriteriju avtorskega dela.

Davek!
Vse avtorske pogodbe so obdavčene v višini 25 % in je treba plačati akontacijo dohodnine v višini te odstotne stopnje. Praviloma se to izvrši ob prejetju honorarja in hkratni prijavi na davčni upravi. Po navadi to naredi kar izplačevalec – študent sam. V primeru, da se to ne zgodi, mora izvajalec sam prijaviti honorar do 10. v naslednjem mesecu na davčno upravo, da se obračuna akontacija dohodnine in izda odločba.

Za avtorsko pogodbo se po Zakonu o dohodnini 2 uporabljajo tudi določila o odmeri dohodnine za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Kar pomeni, da se ob izplačilu dohodka za delo preko avtorske pogodbe izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 25 % (skladno z devetim odstavkom 127. člena ZDoh-2). To pomeni, da se avtorju od vsakega nakazila trga 25 % nakazila kot akontacija dohodnine, pri izdaji odločbe o odmeri dohodnine pa se ta sproti pobrani znesek avtorju vrne ali pa poračuna z davkom, ki ga mora plačati.

Stroški?
Za delo preko avtorske pogodbe se zavezancu v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2 priznajo tudi normirani stroški v višini 10 % dohodka. Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. člena Zdoh-2 določi vlada. To pomeni, da moraš za to, da uveljavljaš tudi dejanske stroške, imeti ustrezna potrdila oz. račune, iz katerih mora biti tudi jasno razvidno tvoje ime. Poleg tega morajo ti stroški nastati zaradi opravljanja dela po avtorski pogodbi (torej ti nakup kakršne koli stvari za to ne bodo upoštevali), če pa je znesek teh dejanskih stroškov višji, kot jih določi vlada, jih upoštevajo le do višine, ki jo določi vlada.
Če je naročnik, za katerega opravljaš delo preko avtorske pogodbe, zavezanec v Republiki Sloveniji, potem bi se ti morala akontacija že avtomatsko odvesti ob izplačilu dohodka. Če pa je naročnik tuja oseba, bi moral sam odvesti akontacijo. To bi moral narediti 7 dni po prejemu zaslužka in sicer z Obrazcem za odmero akontacije iz drugega pogodbenega razmerja. Drugače pa je akontacija le sprotno plačevanje prispevkov, zato da ti na koncu leta ni treba plačati celotne dohodnine. V primeru, da akontacije nisi odvedel sproti, jo boš pač plačal v celoti, ko prejmeš dohodninsko odredbo.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.