Drugi in tretji vpisni rok v dodiplomski študij

Behind the scene. Cameraman and assistant shooting the film scene with camera in film studio
Foto: guruXOOX iz iStock

Še vedno je čas …
Kadnidati, ki se v prvem vpisnem roku, ki je potekal od 10. 2. 2010 do 8. 3. 2010, niso uspeli prijaviti v prvi letnik dodiplomskega študija zaradi omejitve vpisa, ali še neopravljene mature, ali pa zaradi drugih razlogov se lahko še vedno prijavijo na drugi ali tretji vpisni rok.

Kako in kdaj se lahko kandidati prijavijo za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija v drugem prijavnem roku?

Drugi prijavni rok poteka od 20. do 28. avgusta 2010. V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov. Drugo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali prve prijave za vpis. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti razlogov odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih kandidat priloži drugi prijavi za vpis. Kandidati najkasneje do 28. avgusta 2010 pošljejo s priporočeno pošiljko drugo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/2) na naslov pristojne Visokošolske prijavno-informacijske službe. Kandidati pošljejo samo eno drugo prijavo. Drugo prijavo je mogoče oddati tudi na spletnih straneh.

Kako in kdaj se lahko kandidati prijavijo za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija v tretjem prijavnem roku?

Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2010 na tistih visokošolskih zavodih, kjer ostanejo še prosta vpisna mesta. Podatke o še prostih mestih kandidati dobijo pri Visokošolski prijavno-informacijski službi. Kandidati pošljejo obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik (obrazec DZS, 1,71/3), v katerem napišejo en študijski program, za katere izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil. Po 13. členu Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa pa se lahko v tretjem roku prijavijo samo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov. Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za tretji rok, se za izbiro kandidatov smiselno uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Fakulteta, akademija ali visoka strokovna šola lahko kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.