Erasmus 2010/11

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011

POSTOPEK PRIJAVE NA RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI

ROK ZA ODDAJO 3. MAREC 2010 DO 14. URE

Sporočamo vam, da je Razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini po programu Vseživljenjskega učenja ERASMUS v študijskem letu 2010/2011 objavljen na
spletni strani Univerze v Mariboru: http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=4827.

Študenti Filozofske fakultete najkasneje do 03. marca 2010 do 14. ure oddajo v mednarodno pisarno FF (Alenki Marušič) prijavo za Erasmus mobilnost.

Seznam bilateralnih sporazumov najdete tukaj .

V primeru, da se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, imajo pri izboru prednost kandidati:

1. višjega letnika,
2. ki še ni nikoli študiral v tujini,
3. motivacijsko pismo ter
4. višja povprečna ocena.

Postopek prijave: študentje, ki želijo opravljati študijske obveznosti v tujini, izpolnijo ustrezen obrazec na spletni strani http://erasmus.uni-mb.si in ga oddajo v mednarodni pisarni FF do roka 3. marca 2010 do 14. ure. Zraven morajo oddati kopijo osebnega dokumenta ter Potrdilo o opravljenih izpitih v angleškem jeziku (ki ga dobite referatu).

Študent FF, ki bo opravljal v tujini posamezen semester, sam pripravi predlog predmetov, ki jih bo opravil v tujini. Predlog predmetov, ki jih bo opravljal v tujini, vpiše v obrazec Individualni študijski program skupaj s predmeti FF, ki bi jih moral opraviti na FF v semestru, za katerega odhaja v tujino. Obrazec s predlogom predmetov potrdita predstojnik oddelka FF in oddelčni koordinator. En izvod tako potrjenega obrazca odda študent v mednarodno pisarno FF pred odhodom v tujino.

Kontakt:

Alenka Marušič

alenka.marusic@uni-mb.si

Tel.: +386 2 22 93 782

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.