Erasmusplus

Erasmus+ je novi program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Velja v obdobju 2014 do 2020 in nadomešča več že obstoječih programov, ki zajemajo vse izobraževalne sektorje kot npr. program Vseživljenjsko učenje – Erasmus (visokošolsko izobraževanje), Leonardo da Vinci (poklicno izobraževanje), Comenius (šolsko izobraževanje), Grundtvig (izobraževanje odraslih), program Mladi v akciji in pet mednarodnih programov (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Prvič je EU podprla tudi športu, zlasti na amaterski ravni.

 

Povečana sredstva EU

Program je povečal sredstva EU za kar 40 procentov in sicer za razvoj znanja in spretnosti. Spodbuja  osebni razvoj in izboljšuje zaposlitvene možnosti, saj naj bi bile naložbe v izobraževanje in usposabljanje ključne za izkoriščanje potenciala ljudi.

Dve tretjini proračuna programa bosta namenjeni nepovratnim sredstvom. Z njihovo pomočjo  bo več kot štiri milijone ljudi lahko študiralo, se usposabljalo ter delalo ali opravljalo prostovoljno delo v tujini. Namenjen je študentom, učiteljem, vajencem, prostovoljcem, mladinskim delavcem in zaposlenim v amaterskem športu ter za partnerstva med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi in nevladnimi organizacijami ter za podporo reformam v državah članicah za posodobitev izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje inovacij, podjetnosti in zaposljivosti.

Glavna cilja sta izboljšanje spretnosti in zaposljivosti ter podpiranje posodabljanja sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade.

 

Nepovratna sredstva za specifične potrebe

Nepovratna sredstva so usmerjena v specifične potrebe, npr. za življenjske stroške v državi gostiteljici, za študente iz manj privilegiranih okolij, invalidom ali tistim iz najbolj oddaljenih regij.

Države, ki sodelujejo v programu, bodo glede na življenjske stroške razdeljene v tri skupine. Tisti, ki se odpravljajo v državo iz iste skupine (s podobno visokimi življenjskimi stroški), prejmejo nepovratna sredstva EU v srednji vrednosti med 200 in 450 EUR na mesec. Znesek sredstev določa nacionalna agencija, ki je pristojna za upravljanje nepovratnih sredstev Erasmus+. Tisti, ki se odpravljajo v državo z višjimi življenjskimi stroški, prejmejo najmanj 50 EUR na mesec več od srednjega zneska, vendar ne več kot 500 EUR na mesec. Tisti, ki se odpravljajo v državo z nižjimi življenjskimi stroški, pa dobijo najmanj 50 EUR na mesec manj, vendar ne manj kot 150 EUR na mesec.

Znesek sredstev EU je odvisen od tega, ali študent v tujini študiral ali se udeležil pripravništva. Pripravniki prejmejo še 100–200 EUR mesečno, ker ne morejo koristiti študentskih ugodnosti za bivanje in prehrano. Predvideni so tudi posebni pogoji za študente iz manj premožnih družin in študenti s posebnimi potrebami.

 

Novosti

–       jamstvena shemo za posojila, magistrskim študentom pomaga financirati celoten študij v tujini, s tem pa pridobiti  spretnosti potrebne za delovna mesta z intenzivno uporabo znanja

–       koalicije znanja, partnerstva med visokošolskimi ustanovami in podjetji, ki z novimi izobraževalnimi programi, možnostmi za učenje in kvalifikacijami spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost

–       koalicije sektorskih spretnosti, partnerstva med izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter podjetji, katerih cilj je spodbujanje zaposljivosti in odpravljanje vrzeli v spretnostih z oblikovanjem sektorsko prilagojenih izobraževalnih načrtov ter inovativnih oblik poklicnega izobraževanja

–       vključitev trenutno ločenih programov, povezanih z mednarodno razsežnostjo visokošolskega izobraževanja, kar bo omogočilo visokošolsko mobilnost v tretje države in iz njih ter projekte s tretjimi državami za povečanje zmogljivosti.

 

V tujino lahko greste večkrat

V okviru programa Erasmus+ je možno iditi na študij ali pripravništvo v tujino večkrat. Študenti lahko na študiju in/ali pripravništvu v tujini ostanejo do 12 mesecev v vsakem študijskem ciklu, ne glede na vrsto mobilnosti in število obdobij mobilnosti. Vendar pa lahko visokošolske ustanove dajo prednost študentom, ki še niso bili na študiju ali pripravništvu v tujini.

 

Listina za Erasmus+ za mobilnost v PIU do konca tega leta

Trenutno je razveljavljen razpis za listino za Listino Erasmus+ za mobilnost v PIU (poklicno izobraževanje in usposabljanje), nov razpis je  predviden ob koncu tega leta.  

 

Več informacij: 

http://www.erasmusplus.si/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sl.htm

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.