Organiziranost in povezanost dijakov

Dijaška organizacija Slovenije (DOS)

Dijaška organizacija Slovenije je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v RS. Združuje vse slovenske dijakinje in dijake, zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.
Zavzema se za izboljšanje materialnega položaja dijakov, uveljavljanje in varstvo njihovih pravic, zagotavljanje sodelovanja v interesnih aktivnostih, utrjevanje in širjenje vpliva dijakov na učni načrt, učni proces ter način preverjanja znanja v srednjih šolah, medsebojno povezovanje, zastopanje v organih Dijaške organizacije Slovenije in mednarodno sodelovanje vseh slovenskih dijakov, izboljšanje kvalitete odnosov v srednjih šolah, informiranost in vpliv dijakov v civilni družbi, zagotavljanje in utrjevanje vpliva dijakov pri vprašanjih, ki so povezana z njihovo materialno in duhovno rastjo, zagotavljanje šolske demokracije, enakopravnosti in enakosti v srednjih šolah in zagovarjanja enakih možnosti za vse, zavzemanje za laično, od ideologij in religij nevtralno šolo in drugo.
Povezuje veliko število dijaških skupnosti gimnazij in strokovnih šol po celotni Sloveniji.

 

V sklopu DOS deluje več odborov, in sicer:

–          odbor za socialno zakonodajo,

–          odbor za socialne projekte,

–          odbor za regionalno delovanje,

–          odbor za pomoč dijaškim skupnostim,

–          odbor za mednarodno sodelovanje,

–          odbor za interesne dejavnosti in

–          odbor za izobraževanje.

 

Parlament dijaške organizacije

Najvišji organ DOS je parlament dijaške organizacije, ki predstavlja voljo vseh slovenskih dijakinj in dijakov. Tvorijo ga dijaške poslanke in poslanci, ki jih imenujejo šolske dijaške skupnosti na posamezni srednji šoli. So predstavniki vseh slovenskih dijakinj in dijakov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Vsaka srednja šola s pravno subjektiviteto v Republiki Sloveniji oz. njena dijaška skupnost ima v parlamentu pravico do enega poslanca.

 

Varuh dijakovih pravic

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih problemov znotraj šole, se vključuje v razprave povezane s socialno in z izobraževalno politiko. Dijakom je na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali s pravicami in težavami v okviru šole.
Varuh dijakovih pravic v šolskem letu 2013/14 je Katja Mesarič.

OBESSU
Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) je evropska zveza dijaških organizacij. Ustanovljena je bila aprila 1975 v Dublinu. Članice delujejo na državnem nivoju; nekatere pokrivajo le del državnega ozemlja. Ena od stalnih članic OBESSU-ja je tudi DOS. To je evropska nevladna mladinska organizacija – zveza evropskih dijaških organizacij. Najpomembnejši organ je generalna skupščina, ki je sestavljen iz predstavnikov vseh članic. Sestane se najmanj enkrat letno in med drugim odloča o nadaljnjih aktivnostih, izvoli pa tudi izvršni organ – upravo – in njene svetovalce. Člane uprave predlagajo njihove organizacije. Uprava je sestavljena iz petih članov.

Cilji zveze so vzpodbujanje solidarnosti, sodelovanja in razumevanja med mladimi Evrope, predvsem med dijaki in dijaškimi organizacijami, boj proti diskriminaciji in krivicam v okviru izobraževalnih sistemov v evropskih deželah, vzpodbujanje sodelovanja med vsemi evropskimi dijaškimi organizacijami za enovito vseevropsko dijaško sodelovanje, razvijanje bolj odprte družbe ter mirnega in varnega okolja, ki bo podpiralo razvoj posameznika.

 

Več informacij o dijaških regionalnih skupnostih in sekcijah po Sloveniji najdete na:

http://www.dijaska.org/skupnosti.

Matej Glažar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.