Subvencionirani prevozi za dijake

Dijaki in študentje imajo pravico do subvencioniranega prevoza, ki je urejen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu. Subvencija prevoza za dijake in študente ni ena od pravic iz javnih sredstev, o kateri bi odločali centri za socialno delo, o tem odloča ministrstvo pristojno za promet. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu je ukinjen prej veljavni dodatek za prevoz k državni in Zoisovi štipendiji.  

 

Kdo je upravičen do subvencioniranega prevoza

Pravico do subvencioniranega prevoza lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove. Vlogo jim najprej potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa, pri izvajalcu javnega linijskega prevoza potnikov pa kupijo subvencionirano mesečno vozovnico. Na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu imajo nato pravico do brezplačne uporabe mestnega prometa.

 

Splošna subvencionirana mesečna vozovnica in mesečna vozovnica za 10 voženj

Ločimo splošno subvencionirano mesečno vozovnico in mesečno vozovnico za 10 voženj. Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, na kateri potuje od doma do šole, gmotni položaj družine nima vpliva na višino cene. Subvencionirana mesečna vozovnica je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Cena je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje v eno smer. Odvisna je od razreda oddaljenosti: do vključno 60 km znaša 20 EUR, od 60 do 90 km 30 EUR in za več kot 90 km 50 EUR.

Mesečne vozovnice za 10 voženj pa so namenjene tistim, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja. Ne glede na razdaljo prevoza znaša cena 15 EUR.

 

Kje in kako do subvencije

Vlogo najdete na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor, spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, spletnih straneh izvajalcev prevozov in na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.

 

Javni prevoz po Ljubljani

V Ljubljani skrbi za javni avtobusni prevoz LPP. Mestni potniški promet ima 28 mestnih (dnevnih in nočnih) linij. Medkrajevni potniški promet, ki združuje medkrajevne javne linijske prevoze, posebne linijske prevoze in občasne prevoze pa obsega vključno z integriranimi linijami 33 linij. Celotna mreža linij LPP pokriva velik del ljubljanske osrednje regije.

 

Enotna mestna kartica Urbana

Enotna mestna kartica Urbana je brezkontaktna pametna kartica, ki omogoča hitro in udobno brezgotovinsko plačilo vožnje z ljubljanskimi mestnimi avtobusi. Z njo pa lahko poravnate tudi številne druge storitve v mestu. Kartica omogoča sodoben elektronski plačilni sistem.

Vrednostna kartica Urbana je rumene barve ter nadomešča žetone in gotovino. Je brez imena in je prenosljiva. Nanjo je mogoče naložiti dobroimetje v vrednosti do 50 EUR. Najmanjša vrednost polnitve na avtomatih Urbane je 0,05 EUR, na drugih prodajnih mestih pa 0,10 EUR. 

Terminska kartica Urbana pa je zelene barve in nadomešča vse vrste mesečnih vozovnic. Izdana je na ime in ni prenosljiva. Omogoča neomejeno število voženj na vseh linijah mestnih avtobusov. Dobite jo le v potniški blagajni LPP in na Avtobusni postaji Ljubljana. Nanjo je zapisana pravica do uporabe posamezne vrste mesečne vozovnice. Polnjenje pa je mogoče na avtomatih Urbane in drugih prodajnih mestih, kjer se veljavnost kartice za izbrani mesec podaljša s plačilom izbrane mesečne vozovnice. Poleg ali namesto mesečne vozovnice lahko nanjo naložite tudi izbrano vrednost dobroimetja (do 50 EUR).

Matej Glažar 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.