Iz izrednega na redni študij

Group of Australian school students wearing school uniform walking together to school in the morning time.
Foto: chameleonseye iz iStock

Vsi, ki se niste vpisali na prvi rok, se lahko prijavite na drugi prijavni rok.

»Drugi prijavni rok za študijsko leto 2010/2011 bo od 20. do 28. avgusta 2010. V tem drugem roku se lahko na še prosta mesta na visokošolskih zavodih prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov ali ki niso oddali prve prijave za vpis. Tudi drugo prijavo kandidati pošljejo visokošolski prijavno-informacijski službi ali jo oddajo na spletni strani univerze. Tretji prijavni rok za študijsko leto 2010/2011 bo potekal od 1. do 5. oktobra 2010. Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku še sprejemajo prijave kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Kandidati visokošolskemu zavodu pošljejo pisno prošnjo, v kateri napišejo samo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prošnji priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.« Mojca Majerle, Študentska svetovalnica, psihološko svetovanje.

Koristne informacije na spletnih straneh:
– spletna stran za vpis Univerze v Ljubljani
– Razpis za vpis v študijskem letu 2010/2011
– http://www.uni-lj.si/vpis_na_ul.aspx

Kaj je novega oziroma pomembnega za bodoče bruce pri vpisu, prepisu? »Bistvenih sprememb oz. novosti pri vpisu na visokošolske zavode ni, so pa določene spremembe pri vpisu na višje šole in sicer: Vpisni pogoji so se v skladu z zakonom bolj odprli tako, da je za vpis ustrezna opravljena matura ali poklicna matura (oz. zaključni izpit ali diploma pred uvedbo poklicne mature) po katerem koli srednješolskem programu (in ne več le po posameznih, kot je veljalo prej).« Alen Brkič, oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje.

Kakšne so možnosti za prepis iz izrednega na redni študij? »Možnost prepisa iz izrednega na redni študij obstaja, pri čemer je pravilneje uporabiti izraz PREHOD. S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. S prehodom študent ne izkoristi pravice do ene izmed dveh možnosti rednega vpisa oz. enega vpisa in enega prepisa/ponavljanja. Možnost prehoda z izrednega na redni študij obstaja, če fakulteta to omogoča. Pogoje za prehode z izrednega na redni študij določa vsaka fakulteta sama v skladu z internimi pravili fakultete.« Mojca Majerle, Študentska svetovalnica, psihološko svetovanje.

V osnovi pa so kriteriji za študenta:
– če so prosta mesta (število prostih mest je omejeno z vpisom v prvi letnik)
– če še ni ponavljal oziroma ni spremenil študijskega programa
– povprečna ocena
– če ima opravljene vse obveznosti, ki so na rednem študiju pogoj za vpis v višji letnik

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.