Izredni srednješolski programi izobraževanja

Smiling African American student raising his hand to ask a questing during a at lecture hall.
Foto: Drazen Zigic iz iStock

Izredni študij je precej razširjen in nam poznan. Kaj pa tisti, ki ob delu ali zaradi drugih okoliščin ne morejo končati srednje šole? Tudi srednje šole začenjajo uvajati izredne programe izobraževanja.

Izredno srednje strokovno izobraževanje
Programi srednjega strokovnega izobraževanja so namenjeni pridobitvi srednje strokovne izobrazbe. Izobraževanje traja dve leti in poteka v seminarski obliki s predavanji in izpiti v popoldanskem času. Udeleženci program zaključijo s poklicno maturo, potem ko uspešno opravijo izpite in ostale obveznosti. Odrasli udeleženci izobraževanja lahko poklicno maturo opravljajo v dveh delih in v treh rokih, v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku. Z vsemi pravili in postopki se seznanijo na razrednih urah. Pred poklicno maturo potekajo priprave za predmete, ki jih bodo kandidati opravljali.
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, odprti del kurikuluma, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in maturo.
Pogoj za vpis je končana osnovna šola, nižje poklicno izobraževanje ali nedokončana srednja šola.
Udeležencem izrednega izobraževanja nekatere izobraževalne ustanove omogočajo preusmeritve iz drugih zaključenih ali nezaključenih programov, pri čemer jim komisija za priznavanje predhodno pridobljenega znanja na podlagi Zahtevka za priznanje predhodno pridobljenega znanja, izpite oziroma predmete, ki ustrezajo predmetom izbranega programa, prizna.

Potek izobraževanja
Izobraževanje v izbranem programu poteka na način, ki si ga udeleženec izbere. Tako se udeleženec odloča med tremi oblikami izobraževanja:
• izobraževanje s predavanji,
• izobraževanje brez organiziranih predavanj, pri čemer udeleženec ob pomoči mentorja opravlja izpite za izbrani program,
• kombinirana oblika, ko se udeleženec odloči za obisk nekaterih predavanj.

Udeleženci, ki se odločijo za izredno izobraževanje, ob vpisu prejmejo:
• predmetnik programa,
• izpitne roke za šolsko leto,
• seznam učiteljev in njihove kontaktne naslove oziroma telefonske številke,
• obrazec Zahtevek za priznanje predhodno pridobljenega znanja,
• osebni izobraževalni načrt, ki ga pripravita s strokovnim delavcem šole,
• informacijo o prilagoditvah v izrednem izobraževanju (LDN šole),
• informacijo o dostopnosti Šolskih pravil ocenjevanja, dostopnosti gradiv.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.