Kaj je novega pri štipendijah?

Businessman drawing Intership concept on a light blue colored screen
Foto: Melpomenem iz iStock

Državno štipendijo študentje pridobijo na pristojnem centru za socialno delo, kadrovske in Zoisove štipendije pa na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije.

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več, državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer odloča center za socialno delo za vsako novo študijsko leto posebej.

Na Zavodu za zaposlovanje obravnavajo le še vloge „starih“ Zoisovih štipendistov, ki so Zoisovo štipendijo pridobili pred uveljavitvijo zakona o štipendiranju (pred 1. 9. 2008) in še niso zaključili programa izobraževanja. Rok prijave za študente je 10. 10. 2012. Po Zakonu za uravnoteženje javnih financ ni več dodatka na dohodek k Zoisovi štipendiji v družini štipendista.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu odpravlja dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu za izobraževanje izven stalnega prebivališča v oddaljenosti petih kilometrov in več od kraja stalnega bivališča do kraja izobraževanja. Dodatek za prevoz v študijskem letu 2012/2013 v obliki posebne subvencije dodeljujejo prevozniki javnega prometa za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu.

Zoisovi štipendisti in prejemniki državne štipendije, ki v času šolanja stanujejo izven kraja stalnega bivališča, bodo lahko prejemali dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivanja ob predložitvi ustreznih dokazil o stroških bivanja izven kraja stalnega bivališča (najemnina). Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča znaša za študente 85,53 evra. V primeru bivanja v dijaškem oziroma študentskem domu kot dokazilo priložijo overjeno kopijo odločbe o bivanju v dijaškem oziroma študentskem domu v š. l. 2012/13. V primeru bivanja pri zasebnem najemodajalcu kot dokazilo priložijo overjeno kopijo najemne pogodbe z najemodajalcem za študijsko leto 2012/13.

Zaradi sprememb, ki sta jih prinesla Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon za uravnoteženje javnih financ, se bodo hkrati vložene vloge za uveljavitev pravice do različnih vrst štipendij reševale tako, da bodo vse ostale vloge po tem, ko bo ena izmed štipendij dodeljena, zavrnjene z razlogom, da je vlagatelj že upravičen do druge štipendije. Če študent že prejema državno štipendijo v tekočem študijskem letu in želi v naslednjem letu za višji letnik istega programa pridobiti Zoisovo štipendijo, se mora prvi štipendiji najprej odpovedati. Pri tem v primeru odpovedi državni štipendiji te štipendije za isto študijsko leto ne more več uveljavljati.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.