Kaj se dogaja s K4?

Protestniki na javnem shodu so zahtevali takojšnjo razrešitev vseh članov sveta Zavoda K6/4 ter ohranitev kluba kot prostora progresivne in neodvisne kulture.

Novo vodstvo Zavoda K6/4 klub zapira, a kot trdijo, le začasno, da bi se razrešilo netransparentno delovanje prejšnjega vodstva. Napoved zaprtja je med ljubitelji alternativne klubske scene v prestolnici sprožila glasne odzive. Potem, ko je pobuda Kašteri Nedamo objavila peticijo za ohranitev kluba kot neprofitne in odprte urbane platforme za glasbene, vizualne, intermedijske ter druge sodobne umetniške in kulturne prakse, so s tem namenom organizirali še 1. klubsko vstajo.

 

Novo vodstvo Zavoda K6/4 – za tem naj bi stala študentska poslanska skupina Povezani – nekdanjemu vodstvu očita netransparentno poslovanje in ustvarjanje dolga, zato nameravajo sprožiti neodvisno zunanjo revizijo poslovanja. Kot vztrajajo, klub zapirajo z željo, da bi ga čim prej znova odprli s podobnimi vsebinami, kot so bile v K4 dostopne do zdaj, zato pripravljajo tudi program.

 

Kje je vizija?
Nekdanje vodstvo vidi razlog za zaprtje drugje, predvsem v pomanjkanju lastnih vsebin in kadrov novonastavljene ekipe, ne pa poslovne nepravilnosti. Ker nova ekipa še ni predstavila programske vizije, nekatere protestnike skrbi, da bo klub po novem odprtju namenjen predvsem komercialnim vsebinam, da bi z njimi pritegnil širšo množico. Na novinarski konferenci ŠOU v Ljubljani in Zavoda K6/4 pa sta Andrej Klasinc, direktor ŠOU v Ljubljani, in Aleš Logar, direktor Zavoda K6/4, predstavila položaj, v katerem se zavod trenutno nahaja. Poudarjeno je bilo, da se Klub K4 zapira zgolj začasno z namenom čim hitrejšega saniranja zavoda in ureditve finančnih dolgov do upnikov. Vodstvo ponovno odprtje kluba planira že v sredini aprila. Beseda je tekla tudi o programu, kjer je bilo jasno povedano, da namen novega vodstva ni komercializacija kluba, ampak ohranjanje kvalitetne programske vsebine, ki se za klub, kot je K4, spodobi.


Protestniki vztrajajo
Protestniki od vodstva študentske organizacije med drugim zahtevajo, da nemudoma razreši vse člane sveta Zavoda K6/4. Opozarjajo, da je Klub K4 in zavod prevzela študentska poslanska skupina Povezani, ki onemogoča kakršno koli kontrolo in transparentnost poslovanja ter programskega načrtovanja zavoda. Opozarjajo še na proceduralne nepravilnosti pri imenovanju članov sveta zavoda, nekompetentnost, medsebojne sorodstvene, prijateljske in intimne povezave članov novega vodstva ter njihove očitne povezanosti s konkurenčnimi komercialnimi subjekti.

 

ŠOU očitke zavrača

Prejšnja sestava Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani je januarja 2012 spremenila ustanovitvene akte določenih zavodov, vključno z Zavodom K6/4. Spremembe so bile posledica želja, da bi poenotili pogoje in postopke za direktorje vseh zavodov, katerih ustanovitelj je ŠOU v Ljubljani. Tako morajo od januarja 2012 vsi direktorji zavodov imeti univerzitetno izobrazbo, saj menimo, da je ta za uspešno delovanje zavodov nujno potrebna. Spremembe ustanovitvenih aktov niso bile politično motivirane, niti niso bile izpeljane z namenom, da bi se v prihodnosti privilegiralo določene kandidate. Sredi decembra 2012 je prišlo do menjave predsedstva ŠOU v Ljubljani. Po aktih ŠOU v Ljubljani so mandati predstavnikov v svetih zavodov vezani na mandat predsedstva, zato je novo predsedstvo v skladu z akti imenovalo nove člane sveta zavoda.

 

Kaj kažejo številke?

Do prihoda novega vodstva Zavoda K6/4 ŠOU v Ljubljani ni bil ustrezno seznanjen s finančnim stanjem zavoda. Na zadnji seji prejšnjega predsedstva ŠOU v Ljubljani, ki je potekala 17. decembra, je bil predstavljen presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 136.000 EUR v Zavodu K6/4. Novemu predsedstvu ŠOU v Ljubljani pa je bil s strani Zavoda K6/4 predstavljen presežek odhodkov nad prihodki 100.000 EUR. Od tega naj bi bil zavod 50.000 EUR dolžan ŠOU v Ljubljani, 50.000 EUR pa zunanjim izvajalcem. Takrat sta obe stranki sklenili dogovor o odpisu dolgov s strani K6/4, ŠOU v Ljubljani pa je v proračunu za leto 2013 namenil 50.000 EUR za finančno sanacijo zavoda. Na podlagi podrobnega pregleda dokumentacije je novo vodstvo ugotovilo, da je presežek odhodkov nad prihodki 200.000 EUR (izguba), s celotnimi ostalimi terjatvami in dolgovi pa skupni minus znaša slabih 470.000 EUR. Nižanje financiranja vseh zavodov ŠOU v Ljubljani je posledica nižanja koncesijskih dajatev, iz katerih se ŠOU v Ljubljani pretežno financira. Kljub temu pa ŠOU v Ljubljani vsako leto zavodom namenja vsaj osnovna sredstva, ki jih potrebujejo za delovanje, višina sredstev pa je vedno določena s soglasjem direktorjev zavodov.

 

Poslovanje je bilo transparentno

Na takšne izjave se je odzvala ekipa Kluba K4 in jih odločno demantirala. Poudarjajo, da prejšnje vodstvo poslovanja Kluba K4 ni prikrivalo, saj se vsa dokumentacija jasno nahaja v glavnem računovodstvu zavoda, ki ga novo vodstvo očitno ni ustrezno pregledalo. Ob tem so dodali, da Klub K4 svojega poslovanja nikoli ni imel ločenega od preostalih projektov zavoda. Ekipa, ki se je poslovila, je dodala še, da so bili po dveh tednih dela brez pogodb in to navkljub primopredaji ustrezne dokumentacije in preteklih stroškovnikov novemu vodstvu. Prisiljeni so bili zapustiti klub, saj so bili, kot pravijo, soočeni s pogoji sodelovanja, ki nadaljnjega delovanja kluba v okviru zastavljene programske vizije ne dovoljuje.

 

Kakšna je rešitev?

Vodstvo ŠOU v Ljubljani in Zavoda K6/4 trenutno iščeta najboljše možne rešitve, da se delovanje celotnega zavoda ohrani, saj se oboji zavedajo njegovega kulturnega in družbenega pomena. Klub K4 vodstvu zavoda ne predstavlja zgolj zbirališča mladih in prostora za zabave, ampak je institucija posebne vrste, ki je v preteklih desetletjih ljubljanski klubski sceni vedno predstavljala dodano vrednost. Ravno zaradi tradicije in specifike kluba se mu zdita spreminjanje programske sheme in „komercializacija“ kluba nesmiselni potezi. Res?

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.