Kako do stanovanja

Če morda nekaj let nazaj nismo videli veliko mladih, ki bi si pred koncem študija ustvarilo družino, pa je povsem drugače danes. Vedno več mladih si ustvari družino že v času študija.

Iskanje primernega stanovanja ali hiše je zahtevno opravilo, ki se ga lotimo skrbno in s premislekom. Kakršno stanovanje si bomo izbrali, v takšnem bomo živeli. Primerno stanovanje za najem je mogoče najti preko malih oglasov. Najbolj ažuren vir je spletni nepremičninski oglasnik Nepremicnine.net, kjer je ponudba obširna in iskanje enostavno. Vir: slonep.net.

Čeprav ti družina, otrok spremeni življenje, pa to ne pomeni, da ne moreš naprej uspešno študirati in dokončati študija. Večji problem so finance in predvsem stanovanja. Z vprašanji o iskanju stanovanja mladih smo se obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor in sicer na Direktorat za prostor, Sektor za stanovanja, kjer nam je gospa Anita Hočevar Frantar prijazno odgovorila.

Zakonodaja – Neprofitna najemna stanovanja
Anita Hočevar Frantar: »Na ministrstvu smo pristojni za zakonodajo na stanovanjskem področju. Po določbah stanovanjskega zakona so mladi in mlade družine kategorije, ki imajo prednost pri pridobivanju neprofitnih najemnih stanovanj. Neprofitna najemna stanovanja dodeljujejo občine, javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije.«

Kako do neprofitnega stanovanja?
»Neprofitna stanovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Najemnina je navzgor omejena in jo določa uredba vlade. V povprečju je najvišja neprofitna najemnina (za novo stanovanje) okrog 3,5 €/m2. Žal so čakalne dobe na neprofitno najemno stanovanje, zlasti v velikih občinah, kamor sodi Ljubljana, še vedno dolge.« Anita Hočevar Frantar.

In ker so čakalne dobe dolge in mladi stanovanj ne dobijo, pa so leta 2009 uvedli subvencije – kaj to pomeni? »1. 1. 2009 so bile uvedene subvencije k tržnim najemninam. Tovrstne subvencije lahko uveljavljajo vsi, ki sicer izpolnjujejo pogoje za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, pa ga na razpisu niso uspeli pridobiti – bodisi, da je bilo stanovanje premalo ali razpisa sploh ni bilo. Subvencije so različne po regijah, in sicer od 1€/m2 pa do 4 € na m2 stanovanjske površine v ljubljanski statistični regiji.«

Mlade družine
Anita Hočevar Frantar: »Skladno z zakonom o Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi imajo mlade družine s predšolskim otrokom in pod pogojem, da je vsaj eden od staršev uspešno končal študij (na kateri koli stopnji), možnost uveljavljanja subvencije k tržni najemnini (pogoji so enaki kot pri subvencijah k tržni najemnini).«

Študentski domovi
Študentski dom je ena izmed najbolj zaželenih in najbolj priljubljenih oblik študentskih bivalnih prostorov. Do postelje v študentskem domu so upravičeni tisti študenti, katerih mesečni družinski dohodek na člana v preteklem letu ne presega cenzusa. Bivanje v študentskem domu ni brezplačno. Mesečna najemnina je odvisna od starosti in opremljenosti sob. Giblje se nekje med 38 € in 116 €, v povprečju pa znaša 64 € (podatek za Ljubljano za leto 2009). Vir: slonep.net.

Javni poziv vsako leto !!!
»Stanovanjski sklad RS vsako leto objavi javni poziv, na katerega se lahko zainteresirane mlade družine prijavijo. Na podlagi istega javnega razpisa imajo mlade družine, ki izpolnjujejo pogoje (pomemben je dohodkovni cenzus in vsaj 1 predšolski otrok, starost staršev pa ni omejena), pravico do subvencije za prvi nakup stanovanja, gradnjo stanovanjske hiše ali rekonstrukcijo. Subvencija znaša 300 € na družinskega člana letno, največ za dobo 8 let.« Anita Hočevar Frantar.

Bodite pozorni pri sklepanju pogodb
»Pri sklepanju najemnih pogodb je treba biti predvsem pozoren na pogoje najema, višino najemnine, roke plačila najemnine in drugih obratovalnih stroškov, na odpovedne razloge in na to, da pogodba dejansko vsebuje vse sestavine, ki so po stanovanjskem zakonu obvezne (91. člen). Pri nakupu stanovanja pa je treba biti pozoren na morebitne stvarne in prave napake. Pri preverjanju stanja nepremičnin lahko najbolj usposobljeno pomagajo nepremičninski posredniki. Na spletnih straneh ministrstva obstaja imenik vseh posrednikov.« Anita Hočevar Frantar.

Cene stanovanj
V prvem četrtletju 2010 se je, glede na zadnje četrtletje 2009, povprečna oglaševana cena stanovanj v Ljubljani znižala. Najbolj so se pocenila enosobna stanovanja, in sicer za 2,2 %, podražila pa so se le 5 in večsobna stanovanja. V okolici Ljubljane se je povprečna oglaševana cena stanovanj znižala za 2,5 %. Najbolj so se pocenile garsonjere (5,6 %) in dvosobna stanovanja (3,8 %), podražila pa so se enosobna stanovanja (0,3 %). Vir: slonep.net.

Mojca Buh

 

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.