Ko se študent poškoduje na delu

Disabled woman with bandaged arm signing document
Foto: Pheelings Media iz iStock

Mnogo študentov v času študija preko študentskega servisa opravlja priložnostna dela, saj si z njimi pokrije stroške bivanja, študija.

Zakon o zdravstvenem varstvu
Po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju morajo delodajalci, pri katerih študenti opravljajo delo prek študentskega servisa, plačevati prispevek za primer večjega tveganja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Zavarovanje študentov preko napotnice
Pri delu preko napotnice ste zavarovani 3-krat:
• 225. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pravi, da so študentski servisi dolžni plačevati prispevek za posebne primere zavarovanja (smrt in invalidnost kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).
• 17. člen in 49. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pravita, da morajo prispevek plačevati vse pravne in fizične osebe, pri katerih študenti opravljajo delo. Delodajalec mora pavšalni prispevek plačati vsak mesec, ko študent dela, ne glede na to, ali mu je izdana navadna ali stalna napotnica.
• Člani študentskega servisa pa so z dvigom napotnice tudi dodatno nezgodno zavarovani. Vsi člani so zavarovani za primer smrti, invalidnosti in nesreče pri delu, saj iz prvih dveh zavarovanj študent ne dobi nikakršne denarne odškodnine. Premijo za zavarovanje plača študentski servis, do odškodnine v primeru nezgode pa je upravičen član. Zato je pomembno, da ima dijak ali študent veljavno napotnico našega študentskega servisa pred pričetkom dela.

Ob prijavi nezgode je treba predložiti:
• potrjeno napotnico študentskega servisa oz. obračunski list,
• zdravstveno dokumentacijo,
• obrazec za prijavo poškodbe pri delu.

Torej lahko, če se poškodujete pri delu in ste zdravstveno zavarovani, enako uveljavljate pravice do zdravljenja, ne glede na to, ali je vaš delodajalec plačal prispevek ali ne. Razlike se pojavljajo le pri poškodbah, nastalih pri delu prek študentskega servisa, pri katerih bo nujno zdravljenje v prihodnosti. Študent, za katerega je delodajalec namreč plačal prispevek, bo imel pravice do zdravljenja poškodbe v prihodnosti, medtem ko študent, kateremu delodajalec ni plačeval prispevka, do tega ne bo upravičen.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.