Kratka predstavitev Zavoda Študentska svetovalnica

Zavod Študentska svetovalnica (v nadaljevanju Zavod) nudi študentom iz celotne Slovenije brezplačno svetovanje v zvezi z njihovimi pravicami in obveznostmi na različnih področjih, ki se tičejo študija, štipendij, subvencioniranega bivanja, najemnih razmerij, študentskega dela, avtorskih in podjemnih pogodb, dohodnine, socialnih prejemkov in še vrsto drugih problematik ključnih za študentsko populacijo.

Zaradi zgoraj omenjenega širokega področja delovanja Zavod sestavljajo različna področja svetovanj, in tako je študentom na voljo socialno svetovanje in svetovanje za študentske družine, pravno in dohodninsko svetovanje, svetovanje za študij v tujini, psihološko svetovanje, psihoterapevtska pomoč in brezplačno posredovanje sob.

Socialno svetovanje se prvenstveno ukvarja s področjem študija in študijske problematike, v veliki meri pa pokriva tudi področje socialne varnosti študentov, bivanja, zdravstvenega varstva, subvencionirane prehrane in drugih prejemkov.

Posebno mesto znotraj področja socialnega svetovanja predstavlja tudi svetovanje za študentske družine, kjer gre za izrazit preplet različnih vsebin svetovanja – dotika se namreč vseh področij od organizacije samega študijskega procesa pa vse do zagotavljanja socialne varnosti študentske družine.

Pravno svetovanje izvajajo študentje prava pod nadzorom strokovnega mentorja. Namen pravnega svetovanja je obravnava tistih študentov, ki potrebujejo pomoč pri pisanju raznih prošenj in pritožb, študentom, ki ne poznajo ali ne razumejo pravne podlage, ki jim daje določene pravice in tudi obveznosti oziroma pravne podlage, na kateri delujejo posamezni nosilci javnih pooblastil in seveda pomoč tistim posameznikom, ki iščejo rešitev iz splošnih pravnih zagat.

Pravni svetovalci našim uporabnikom nudijo tudi dohodninsko svetovanje, v okviru katerega se študentom svetuje in podaja informacije glede njihove dohodninske obveznosti v preteklem koledarskem letu (informativni izračun in ugovor zoper informativni izračun) in informacije glede dohodninskih olajšav, do katerih so študenti pri tem upravičeni. Poleg tega se študentom svetuje tudi glede statusa ne/vzdrževanega družinskega člana, pri čemer se jih opozori na posledice tega stanja.

Svetovanje za študij v tujini izvajajo svetovalci, ki so študentje družboslovnih študijskih smeri in imajo osebno izkušnjo s študijem ali opravljanjem delovne prakse v tujini. Svetovalci študentom, ki jih zanima študij v tujini, poskušajo zagotoviti popolne in celostne informacije, ki se ne tičejo samo študija v tujini, ampak tudi informacije o možnostih pridobivanja štipendij, vizumov, informacije o zdravstvenem zavarovanju in priznavanju izobrazbe v tujini oz. možnostih nostrifikacije pridobljene izobrazbe v tujini. Svetovalci za študij v tujini prav tako pokrivajo svetovanje za tuje študente, ki pridejo študirat v Slovenijo preko evropskih programov študijskih izmenjav oz. so redni študenti na eni izmed ljubljanskih fakultet.

V okviru psihološkega svetovanja svetovalka s psihološko izobrazbo (univ. dipl. psih) študentom v stiski nudi enkratno svetovanje oz. usmerjanje na druge pristojne institucije za razreševanje določenih stisk. Pri tem študente informira tudi o različnih oblikah psihološke pomoči, o delavnicah in izobraževanjih ter jih napoti k strokovnjakom iz določenih področij duševnega zdravja. Poleg tega nudimo tudi možnost dolgotrajnejše podpore in informiranja.

V sklopu Zavoda pa deluje tudi m2, brezplačna posredovalnica sob, ki je računalniška baza podatkov o prostih sobah v Ljubljani in okolici za domače in tuje študente (www.svetovalnica.com/sobe). Brezplačna posredovalnica sob m2 je zelo priročna pot oziroma pripomoček za iskanje primerne sobe ali stanovanja za študente.

Za konec pa je potrebno omeniti še Študentsko hišo SRCe, ki pod eno streho združuje svetovalne in informativne podporne dejavnosti ter možnost začasnega bivanja za študente v stiski. Študentska hiša SRCe se nahaja na Židovski stezi 6 v Ljubljani.

Če ste ob zgornji predstavitvi Zavoda spoznali, da bi vam z našimi storitvami lahko na kakršen koli način pomagali, se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte, foruma Zavoda Študentska svetovalnica ali pa se pri nas oglasite osebno oziroma nas pokličete v času uradnih ur. Uradne ure Zavoda potekajo na dveh lokacijah, in sicer na Kersnikovi 4 in Židovski stezi 6 v Ljubljani. Vse kontaktne podatke Zavoda in podatke o uradnih urah Zavoda najdete na naši spletni strani www.svetovalnica.com.

Jure Ajdovec, pravno svetovanje,

Zavod Študentska svetovalnica

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.