Novosti s področja socialnih transferjev

S prvim januarjem so stopile v veljavo spremembe socialnih transferjev. Konec leta je bil sprejet paket zakonov, ki delno odpravljajo varčevalne ukrepe s področja socialnih transferjev.

S prvim januarjem se so se tako zvišali denarna socialna pomoč in otroški dodatki, več bo državnih štipendij.

 

Več upravičencev do državnih štipendij

Študente bodo verjetno najbolj razveselile novosti, povezane z državnimi štipendijami. Državno štipendijo bo namreč prejelo več dijakov in študentov na račun delne uvedbe petega dohodkovnega razreda. Do državne štipendije bodo upravičene tudi družine s povprečnim mesečnim dohodkom do 56 odstotkov na družinskega člana. Državno štipendijo bo po oceni ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po tej spremembi prejelo 3.218 več dijakov in študentov. Pozor: za uveljavljanje te pravice je treba v centru za socialno delo oddati novo vlogo. 

 

Otroški dodatki in očetovski dopust

Prva tako se bodo zvišali zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu, in sicer za deset odstotkov, kar pomeni na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Višji otroški dodatek bo prejelo po oceni ministrstva 97.000 otrok. Dodanih pa bo tudi pet dni očetovskega dopusta.  Z novim letom bodo imeli očetje skupno 20 dni očetovskega dopusta. Nove vloge vsem, ki imajo pravico do otroškega dodatka že priznano, ni treba vlagati, saj se jim pravica ne bo ponovno odmerila.

Novo vlogo za otroške dodatke je treba vložiti v mesecu, v katerem vam pravica poteče. Kdaj upravičencem potečejo določene pravice oziroma do kdaj veljajo vaše odločbe, lahko vsakdo preveri s spletno aplikacijo.

 

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

Varčevalni ukrepi so pri denarnih socialnih pomočeh in pri varstvenih dodatkih v celoti odpravljeni. S prvim januarjem 2016 se osnovni znesek minimalnega dohodka zviša na 288,81 evra (za samsko osebo trenutno 270,82 evra), kar pomeni, da se znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in posmrtnine zviša na 288,81 evra. Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo po novem letu znašal največ 470,76 evra (trenutno 465,71 evra). Za uveljavljanje višjega zneska je treba najpozneje do konca februarja oddati novo vlogo v center za socialno delo, tudi če imate še veljavno odločbo.

Spremembe zakona o štipendiranju

Vlada Republike Slovenije je decembra sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju. V predlagani noveli zakona gre za ukinitev odprtega roka pri dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice in prehod na javni razpis z zaprtim rokom. Na ta način bodo imeli vlagatelji dovolj časa za oddajo vloge, ocenjeni pa bodo na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril, kar bo zagotovilo enako obravnavanje vseh vlagateljev, ne glede na čas oddaje vloge. Za dodelitev štipendije za deficitarne poklice se bodo poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, lahko upoštevali tudi dodatni pogoji, ki jih bo na podlagi zakona določil javni razpis. Predlog zakona predvideva, da lahko javni razpis kot posebne pogoje določi raven oziroma stopnjo izobraževanja, področje ali smer izobraževanja, letnik izobraževanja in uspeh oziroma povprečno oceno.

 

Slovenija se je v postopku pred Evropsko komisijo zavezala k uskladitvi nacionalne zakonodaje z zahtevami glede omejevanja proste mobilnosti štipendistov Ad futura, ki štipendijo prejemajo za izobraževanje v tujini. Smiselno je, da se ti štipendisti po zaključenem izobraževanju vračajo in zaposlujejo v Sloveniji, zato predlagana sprememba zakona prinaša tudi primernejšo ureditev rokov za izpolnitev obveznosti zaposlitve štipendistov Ad futura po zaključenem izobraževanju. Po trenutno veljavnem zakonu se mora štipendist v Sloveniji zaposliti najpozneje v treh mesecih po zaključku izobraževanja. Sprememba pomeni, da se bodo roki za izpolnitev te obveznosti pri štipendistih Ad futura, skladno z zahtevo Evropske komisije, podaljšali.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.