Oh, te štipendije

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov povezanih z izobraževanjem. Urejene so z Zakonom o štipendiranju. Tako poznamo državne, kadrovske, Zoisovo, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti.

Do štipendije so upravičene osebe s statusom študenta ter udeleženci izobraževanj odraslih, ki izpolnjujejo določene pogoje.

 

Državne štipendije

Pravico do državne štipendije ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Po novem zakonu se vse socialne pravice uveljavljajo po enotni vstopni točki pri Centru za socialno delo. Prav državne štipendije so bile deležne največ sprememb. To štipendijo lahko prejemajo le upravičenci, ki so stari nad 18 let. Vse druge vrste štipendij (Zoisovo, kadrovske, občinske …) lahko prejemajo tudi mlajši od 18 let, ki izpolnjujejo druge predpisane pogoje.

Do državne štipendije so upravičeni študentje, ki izpolnjujejo določene pogoje. Povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne sme presegati 64 % neto povprečne plače v istem obdobju.

Osnovna državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred se glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače razvršča v 5 dohodkovnih razredov. Najnižja osnovna državna štipendija znaša 70 EUR, najvišja pa 190 EUR.

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja. Štipendijsko razmerje miruje, če štipendist ni izdelal letnika ali dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, preseže cenzus za pridobitev štipendije. 

 

Kadrovske štipendije

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe za večjo zaposljivost. Dodeljujejo jih delodajalci in ne smejo biti nižje od državne. Sredstva za neposredno oziroma posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dodeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na podlagi javnega razpisa.

 

Zoisove štipendije

Zoisovo štipendijo lahko pridobi študent, ki izpolnjuje določene pogoje, da ima v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter je bil identificiran kot nadarjen dijak, je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ima v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ali je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja ne glede na letnik šolanja.

Tudi ta štipendija ima dodatke glede na dohodek v družini štipendista, za vrsto in področje, za učni oziroma študijski uspeh izobraževanja, za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča, za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja.

 

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.