Ponavljanje, prepis, pavziranje ali morda vzporedno študiranje

Back to school concept with school books, textbooks, backpack and stationery supplies on classroom desk with teacher's black chalkboard background with educational doodle for new academic year begin
Foto: Chinnapong iz iStock

Za napredovanje v višji letnik je potrebno izpolniti določene obveznosti iz študijskega programa. Kaj pa če vsega ne izpolnimo?

Ponavljanje ali zamenjava študijskega programa

Če vseh izpitov ne opraviš, lahko v času študija enkrat ponavljaš. Vendar so lahko na določenih študijskih programih tudi za ponavljanje predpisani določeni pogoji. Zelo pomembno je, da v času  ponavljanja ohraniš vse pravice, ki izhajajo iz statusa študenta.

Vsak študent ima tudi pravico, da enkrat zamenja študijski program oziroma se prepiše na drugo fakulteto. Tako ima v resnici vsak študent možnost do dveh rednih vpisov (torej ali prepis ali zamenjava študija) ali pa do enega rednega vpisa in enega ponavljanja. Zatem ti ostane le še možnost izrednega vpisa na visokošolski zavod ali pa »pavziranje«.

Drugič že pavziraš

Če še ne opraviš ali znova ne opraviš vseh pogojev, lahko pavziraš. To pomeni, da si na fakulteto vpisan, vendar si brez statusa študenta in pravic, ki iz tega izhajajo. To se zgodi, ko ne izpolnjuješ pogojev za ponavljanje ali pa če si že ponavljal. Število pavziranj ni omejeno. Če pavziraš več kot dve leti zapored, ti visokošolski zavod, na katerem študiraš, lahko naloži dodatne študijske obveznosti, diferencialne izpite z utemeljitvijo, da se je v tem času študijski program spremenil.

Izjemni vpis v višji letnik

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih Univerze). O tem na prvi stopnji odloča komisija za študijske zadeve, lahko pa tudi drug organ, določen s pravili članice.

Študij na dveh fakultetah

Vzporedni študij je hkratni študij na dveh ločenih programih. Študent se lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija vzporedno vpiše v drug študijski program, če izpolnjuje splošne pogoje za tamkajšnji vpis. Vpisna mesta za vzporedni študij visokošolski zavodi določijo posebej, zunaj razpisanih mest. Število vpisnih mest pri posameznem študijskem programu ne sme biti večje od 5 % glede na razpisano število mest za vpis v prvi letnik rednega študija.

Pogoja za vpis na vzporedni študij sta uspešno opravljen prvi letnik in izpolnjevanje pogojev za vpis v drug študijski program. Fakulteta lahko s svojimi pravili postavi še dodatne pogoje (povprečje itd.). Študent se lahko prijavi na vzporedni študij, ne glede na to, če se je v preteklosti prepisal na drug študijski program ali če je smer/program študija zamenjal po merilih za prehode. Status študenta je vezan na matično fakulteto, v kolikor študent pavzira na matični fakulteti, je brez statusa, čeprav je na drugi fakulteti uspešno napredoval v višji letnik. Prav tako mora tudi na drugi fakulteti plačevati za izpite, kot če bi bil tudi tam pavzer.

Več informacij o pogojih za prepis, ponavljanje ali izredni študij lahko študentje dobijo v referatu fakultete ali pri Odboru za študentska vprašanja in usmerjanje.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.