Pomoč študentom – pogovor s predstavnico ŠOS in podsekretarko na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve!

ŠOS
Odgovore za ŠOS so pripravili: Lili Petrović (ŠOUM), Sanja Leban (ŠOU v Ljubljani), Helena Brec Loredan (ŠOUP) in Vesna Gračner (Zveza ŠKIS).

Kakšni so mesečni zneski posamezne pomoči?
Na podlagi Razpisa za dodelitev pomoči študentom Univerze v Mariboru mesečno krijemo stroške v višini 40 evrov. Enkratna finančna pomoč pa znaša od 84 do 167 evrov, odvisno od družinskega dohodka.
Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, študentom v socialni stiski nakazuje enkratne (ne mesečne!) denarne pomoči. Tako je na lanskem razpisu Fundacije v višini 101.400 evrov denarno pomoč prejelo 253 študentov (enkratni znesek v višini 400 evrov), letos pa bo enkratno denarno pomoč v višini 500 evrov prejelo 260 študentov, šest študentov pa še prenosne računalnike.
Na študentskih klubih so večinoma ugodnosti in denarne pomoči dodeljene enkrat letno, razen popustov in subvencij, ki veljajo skozi celo leto.

Kaj je to sklad solidarnosti in za katere pomoči je namenjen?
Solidarnostni sklad, ustanova za pomoč mladim, je ustanova, ki jo je leta 2001 ustanovila Študentska organizacija Univerze v Mariboru z namenom širjenja individualnih in skupinskih možnosti za doseganje višje ravni kakovosti posameznikovega življenja in s tem kakovosti družbe, pomoč socialno ogroženim študentom, razvijanje pripravljenosti za pomoč posameznikom in ustvarjanje visoke ravni medštudentske in občečloveške solidarnosti ter sistemsko reševanje posameznikove socialne stiske.

Kaj je to Fundacija študentski tolar?
Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, je dobrodelna organizacija, ki jo je jeseni leta 2006 ustanovila ŠOU v Ljubljani. Namen Fundacije je zbirati materialna in denarna sredstva, ki jih prek razpisov dodeljuje študentom v socialni stiski. S tem želi ŠOU v Ljubljani zmanjšati socialne razlike med študenti oziroma pomagati na študijski poti tistim, ki tega sami ne bi zmogli. Ob tem je pomembno zapisati tudi naslednji podatek: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, je edina slovenska dobrodelna organizacija, ki vsa zbrana sredstva v celoti nakaže študentom. To pomeni, da zbranih sredstev ne porabi za svoje delovanje in da so ljudje, ki delajo v Fundaciji prostovoljci, saj za svoje delo z naslova Fundacije ne prejmejo nobenega plačila.

Kakšen projekt je Denarna pomoč študentom v stiski? Kdo ga izvaja in komu je namenjen?
Denarna pomoč za študente v stiski je bil nekoč projekt resorja za socialo in zdravstvo ŠOU v Ljubljani, ki je med študente v stiski razdeljeval denarna sredstva. Prav ta projekt je jeseni leta 2006 prerasel v Fundacijo Študentski tolar, Ustanovo ŠOU v Ljubljani, ki vsako leto objavi vsaj en razpis za dodeljevanje denarne pomoči študentom v stiski.

Mateja Sedej, podsekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

Kakšne vrste študentske pomoči imamo pri nas na voljo?
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve študentom nudi subvencionirano študentsko prehrano in štipendije (državne, Zoisove, kadrovske, za Slovence po svetu in zamejstvu).

Kakšni so kriteriji, ki določajo odobritev posamezne pomoči?
Do subvencionirane študentske prehrane so upravičene osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in niso zaposlene. Upravičenci so tudi
študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti. Do štipendij po Zakonu o štipendiranju so upravičene osebe s statusom dijaka, študenta oz. udeleženca izobraževanja odraslih. Do štipendije so upravičeni tudi tujci, ki imajo dovoljenje za prebivanje v RS. Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let, ter upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 26 let. O podrobnostih si preberite na naši spletni strani. 

Koliko pomoči je na voljo v posameznem letu?
Študent je upravičen do enega študentskega bona za vsak delovni dan. Pravica do štipendije pripada od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije oziroma od meseca vložitve vloge do konca izobraževalnega programa, za katerega kandidat uveljavlja pravico. Štipendistu se začne izplačevati državno štipendijo s prvim naslednjim mesecem po začetku šolskega oziroma študijskega leta, oziroma s prvim naslednjim mesecem po odločitvi o popolni vlogi, oziroma po
pridobitvi potrebnih podatkov oziroma dokumentacije za nadaljnje prejemanje štipendije, mesečno za pretekli mesec, do konca šolskega oziroma študijskega leta, razen v končanem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačuje. V primeru izobraževanja odraslih, se štipendija lahko izplačuje največ za čas trajanja izobraževalnega programa.

Tjaša Kržišnik

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.