Poziv za mlade pravnike in študente prava

Neformalno izobraževanje za izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih pravnikov.

Imate diplomo prava (ali ste tik pred zaključkom študija na 1. ali 2. stopnji) in brez zaposlitve? Želite pri naslednji prijavi na prosto delovno mesto biti konkurenčnejši? Želite v svoj življenjepis vnesti nekaj, kar bo VIP vstopnica do zaposlitve?

 

Vabimo vas, da se vključite v prenovljen program za pridobivanje neposrednih delovnih izkušenj in kompetenc. Te boste pridobili s praktičnim delom in reševanjem konkretnih pravnih primerov, razkrivanjem skrivnosti od razpisa do vodenja uspešnega projekta ter spoznavanjem zagovorništva. Za tiste s poslovno idejo pa je na voljo tudi izbirni poslovni modul.

 

Kdo se lahko prijavi?

 • mladi pravniki, ki so končali študij na 1. ali 2. stopnji bolonjskega programa oz. starem univerzitetnem programu, in še nimajo formalnih delovnih izkušenj do vključno 29. leta starosti
 • študenti zaključnih letnikov oz. absolventi omenjenih programov, ki študij zaključujejo do vključno 29. leta starosti.

 

Kaj vam nudimo?

Vključitev prinaša pridobitev praktičnih izkušenj pravnika, znanj, ki so skladna s potrebami delodajalcev. Sodelovanje v programu prinaša dodatne kompetence, izboljšuje zaposlitveno samozavest, bogati vaš življenjepis in tako izboljša vašo zaposljivost.

Z vključitvijo v program bomo udeležencem nudili pridobivanje in razvijanje:

 1. praktičnih pravniških izkušenj ter seznanjanje z novimi perspektivnimi pravnimi področji za izboljšanje zaposljivosti na pravniških delovnih mestih.
 2. veščin pridobivanja evropskih sredstevza izboljšanje zaposljivosti tudi izven prava, npr. zaposlitev v poklicu projektnega menedžerja.
 3. zagovorniških sposobnosti, ki so pri delu pravnika nujno potrebne.

 

Vsebina programa

Program je sestavljen iz treh obveznih modulov (pravni, projektni in zagovorniški) in bo trajal do 100 ur. Na voljo je tudi izbirni podjetniški modul za tiste, ki imajo konkretno poslovno idejo.

 

1.    PRAVNI modul – okvirno 60 ur

Mladim diplomantom prava manjkajo predvsem izkušnje ter informiranost. Zato bomo udeležencem v letošnjem letu nudili okrepljen in razširjen pravni modul. Seznanili jih bomo tudi s tistim, kar je na fakulteti le omenjeno, v praksi pa se pogosto uporablja.

 

Vsebina:

 • neposredno reševanje pravnih primerov iz lokalne skupnosti v sodelovanju z mentorji
 •  individualno svetovanje neposredno strankam ter priprava pravnih pisanj
 • udeležba na Job shadowing-u in s tem vpogled v delo različnih pravniških profilov
 • večji poudarek bo namenjen pravnemu pisanju, ki bo razdeljeno in bo obsegalo poleg pisanj neposredno za stranke tudi sestavo konkretnih tožb, zahtevkov, ipd.
 • večje število različnih predavanj – Npr: predstavitev celotnega postopka izvršbe od vložitve predloga za izvršbo, do realizacije posameznega izvršilnega sredstva, predstavitev prekrškovnega prava od storitve prekrška do zadnje odločbe sodišča, predstavitev državnega pravobranilstva, pristojnosti evropskega sodišča in odškodninske odgovornosti države zaradi sojenja v nerazumnem roku itd.

 

2.    PROJEKTNI modul – okvirno 20 ur

Veščine pridobivanja sredstev na različnih razpisih vedno bolj postajajo pomemben del različnih poklicev oz. delovnih mest. Nekateri se s tem ukvarjajo profesionalno, medtem ko ostali omenjena znanja uporabljajo v okviru rednih delovnih nalog. Obstajajo posamezniki, ki so svojo idejo realizirali ravno skozi uspešno pripravo projektnega predloga in si s tem zagotovili delovno mesto.

Modul bo izrazito praktično naravnan. Nujno teoretično vsebino bo predavatelj vedno znova dopolnjeval s svojimi praktičnimi izkušnjami. Velja izpostaviti, da se bo vsaka skupina udeležencev skozi simulacijo priprave projektnega predloga seznanila z zakonitostmi priprave razpisne dokumentacije in tudi vodenja projekta.

 

Vsebina:

 • Od kod prihajajo EU sredstva?
 • Predstavitev finančne perspektive 2014-2020
 • Predstavitev EU politik in programov.
 • Kako poiskati primerne razpise?
 • Kako poiskati primerne partnerje?
 • Od ideje do projekta.
 • Kaj od nas običajno zahtevajo razpisni (projektni) obrazci – razumevanje ključnih pojmov.
 • Simulacija izdelave projektnega predloga.
 • Vodenje projekta.

Obseg

2 skupinski delavnici in individualne/skupinske konzultacije!

 

3.    Modul ZAGOVORNIŠTVA – okvirno 20 ur

»Zagovornik ni nujno odvetnik, čeprav je odvetnik vedno tudi zagovornik.«

Zagovorništvo je izraz, ki vključuje različne vrste zagovarjanja pravic in interesov posameznikov in skupin, bodisi z izvajanjem širše družbene akcije ali ozaveščanjem javnosti o potrebnih družbenih spremembah. Z zagovarjanjem stališč, idej, ukrepov, s pomočjo argumentov želimo doseči socialno, politično, ekonomsko ali drugo spremembo.

Zagovornik se zavzema za zaščito temeljnih pravic in dostojanstva ljudi, družbeno emancipacijo obrobnih družbenih skupin oziroma zastopa interese različnih družbenih skupin oziroma organizacij (npr. zagovornik vključevanja nevladnih organizacij v pripravo javnih politik), katerih moč je šibka, prezrta in neenakovredno zastopana v primerjavi z ostalimi člani družbe oziroma družbenimi akterji.

Zagovorništvo zahteva obvladovanje določenih veščin, metod in orodij, ki osebi, ki izvaja zagovorništvo, pomagajo k doseganju zastavljenih ciljev.

 

Vsebina:

 • osnovami zagovorništva,
 • načrtovanjem zagovorniških aktivnosti in predstaviti v praksi ter
 • uporabo metod in orodij zagovorništva.

 

4.    PODJETNIŠKI MODUL (izbirni)

Za uspešni zagon lastne podjetniške ideje je ključnega pomena dobro načrtovanje. Udeleženci bodo na konkretnem primeru spoznali metodo oblikovanja poslovnega modela in pridobili potrebne informacije za pripravo poslovnega modela za svojo poslovno idejo (canvas).

Ta modul je na voljo tistim udeležencem, ki imajo v mislih konkretno poslovno idejo in ni obvezen za vse udeležence.

 

Kaj morate storiti?

Sestaviti motivacijsko pismo (največ 1 stran in pol, A4 format) in nam ga poslati najkasneje do 21.3.2016 naelektronski naslov: pip@zavodpip.si, z zadevo »Prijava na poziv« v katerem:

 • navedite svoje kontaktne podatke (vključno z e-pošto in telefonsko številko)
 • navedite datum diplomiranja oz. navedite kako daleč ste s študijem
 • predstavite dosedanje izkušnje (prostovoljsko in študentsko delo, vključenost v druge programe, sodelovanje pri projektnih aktivnosti drugih organizacij …)
 • opišite vašo časovno sposobnost izpolniti obveznosti programa – upoštevaje vaše siceršnje obveznosti (študijske, obštudijske ter druge obveznosti)
 • predstavite motiv za prijavo v program,oz. kaj vam pomeni vključitev v program ter zakaj si tega želite
 • predstavite druga znanja in veščine, ki bi jih radi izpostavili
 •  zapišite, ali želite obiskovati izbirni podjetniški modul (na voljo je le tistim, ki imajo konkretno poslovno idejo).

Program ZIP 2016, se bo izvajal v prostorih Zavoda PIP ter na daljavo, med marcem in junijem 2016. V program bo vključenih 20 pravnikov oz. študentov prava. O izbiri vas bomo obvestili v osmih dneh po roku za posredovanje prijave, in sicer po e-pošti na naslov, ki nam ga boste posredovali v motivacijskem pismu.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.