Pravice dijakov

Pri reševanju problemov znotraj šole pomaga dijakom varuh dijakovih pravic.
Vključuje se v razprave, povezane s socialno in izobraževalno politiko, in je dijakom na voljo, če imajo kakršno koli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ter pravicami in težavami v okviru šole.
Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da so pravice pogoje z dolžnostmi!

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah navaja v 2. členu naslednje pravice dijakov
Dijak ima pravico do:
• sodelovanja pri oblikovanju tistega dela letnega delovnega načrta, ki v skladu s tem pravilnikom in šolskimi pravili določa obveznosti dijakov,
• prisotnosti pri pouku,
• kakovostnega pouka,
• sprotnih in objektivnih informacij,
• spoštovanja osebnosti,
• upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti,
• prilagoditve pogojev dela v primerih iz 8. člena tega pravilnika,
• varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
• enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
• varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega okolja,
• strokovne pomoči ter svetovanja pri šolskem delu,
• varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
• delovanja v skupnosti dijakov,
• izražanja mnenj in posredovanja predlogov, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom šole,
• zagovora in pritožbe v postopku izrekanja vzgojnih ukrepov.
S šolskimi pravili se lahko določijo še druge pravice dijakov.

Dijakove pravice so zapisane tudi v Deklaraciji o dijakovih pravicah
Deklaracijo o dijakovih pravicah so oblikovali evropski dijaki v okviru Mednarodne evropske dijaške zveze OBESSU. V njem so zapisali skupne pravice in vrednote evropskih dijakov, ki so s potrditvijo Parlamenta Dijaška organizacija Slovenije (DOS) formalno postale tudi slovenske. DOS se je zavezala, da jo bo dosledno upoštevala pri zagovarjanju pravic dijakov. Njeno upoštevanje pričakujejo tudi od pristojnih institucij, ki odločajo o dijaških zadevah.
Gre za dokument, ki natančno definira dijakove pravice, kot so pravica združevanja, pravica do sodelovanja, pravica do pritožbe, državljanske pravice, pravica do kakovostne izobrazbe, pravica do ohranitve kulturne in osebne identitete itd. Sprejeta je bila na Generalni skupščini OBESSU v Ohridu leta 2006, leta 2008 pa so evropske dijaške organizacije sklenile, da bodo nanjo javno opozorile.

Varuh dijakovih pravic: varuh@dijaska.org

Ksenija Gider

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.