Prenova sistema subvencionirane prehrane

Kaj je novega pri študentski prehrani in na kaj mora biti študent pozoren pri nakupu bonov, študentske prehrane?
Kaj vsebuje en obrok študentske prehrane? Kje lahko kupujemo bone? Koliko bonov mi mesečno pripada? Kaj je subvencionirana študentska prehrana in komu je namenjena? Se vam taka vprašanja porajajo? Na čim več vaših vprašanj bomo skušali odgovoriti v nadaljevanju. Pri informacijah nam je pomagala Mojca Škrjanec, vodja študentske prehrane ŠOU v Ljubljani, in Kristina Pajek, Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM.

Subvencionirana študentska prehrana
Subvencionirana študentska prehrana je obrok, kosilo, katerega stroške delno krije Republika Slovenija. Subvencija za posamezen obrok znaša 2,59 EUR na posamezno kosilo in se usklajuje na način ter v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
S subvencionirano študentsko prehrano je študentu zagotovljen topel dnevni obrok. Prednost pri sami ponudbi prehrane pa ima zdrava in energijsko polna hrana.

Mojca Škrjanec, vodja študentske prehrane ŠOU v Ljubljani: »Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v RS, ki niso zaposlene oz. vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, ta status pa izkažejo s študentsko izkaznico, indeksom ali s potrdilom o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v RS opravljajo študijske obveznosti, in sicer ob pogoju recipročnosti. Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oz. težje funkcionalne prizadetosti, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 in upravičenci – starši imajo pravico do 10 dodatnih bonov mesečno (starši imajo pravico do 10 dodatnih bonov za vsakega otroka, vendar pravico lahko uveljavlja le en starš).«

Prenova sistema subvencionirane prehrane
Po besedah Kristine Pajek iz Oddeleka za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM,Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) skupaj s pristojnim Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) spreminja in preoblikuje obstoječi sistem subvencionirane študentske prehrane in ga prenavlja s pomočjo informacijske tehnologije.

Predvidevana prenova sistema je v obdelavi s strani ŠOS-a in MDDSZ-ja že približno dve leti, nov sistem bo za študente veliko bolj priročen, njegova uporaba pa bo veliko preprostejša in prijaznejša za uporabnike. Obstoječi način kupovanja in unovčevanja bonov se bo spremenil, ne bo več čakalnih vrst za nakup bonov in študentom se ne bo treba nekaj dni vnaprej odločati, kje bodo jedli.

Prenovljeni sistem bo študentom omogočal lažje koriščenje subvencij za prehrano, k čemur bo pripomogla tudi spletna aplikacija, s pomočjo katere bodo študentje lahko spremljali svojo porabo, novice povezane s prehrano, ponudbo le-te ter izkazovali svojo upravičenost do subvencionirane študentske prehrane. Na dosedanjih prodajnih mestih bonov bodo odprte informacijske točke, kjer bo študentom zagotovljena pomoč ob morebitnih težavah pri uporabi novega sistema.

Nov sistem bo temeljil na uporabi GSM aparata, za študente, ki le-tega nimajo oz. se odločijo drugače, pa bo na voljo brezkontaktna kartica. Plačilo razlike med ceno obroka in subvencijo se bo vršila neposredno pri ponudniku oz. gostincu.

Sistem bo poskusno predvidoma začel delovati v študijskem letu 2009/10 na območju ene od entitet ŠOS. Po poskusnem obdobju, v katerem se bodo odpravile še vse morebitne pomanjkljivosti, se bo sistem uvedel na področjih vseh ostalih entitet ŠOS-a. Sistem bo enoten za vse študente katere koli univerze v Sloveniji in bo omogočal tudi koriščenje subvencij na območju univerz, ki študentu niso matične.

Nakup študentskih bonov
Na področju ŠOU v Ljubljani velja, da v Ljubljani lahko bone študenti kupijo vsak dan od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 19.00, ob petkih pa od 8.00 do 15.00, in sicer na štirih prodajnih mestih: ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4 – Akvarij, Metropol, Kersnikova 6, Študentsko naselje Rožna dolina, Blok IV, Študentsko naselje Bežigrad, Kardeljeva ploščad 5.

Pomembno za bodoče študente!!!
Prvi nakup študentskih bonov v študijskem letu mora študent v Ljubljani opraviti na prodajnem mestu Metropol – Kersnikova 6, s seboj pa mora imeti:
– osebni dokument in statusni dokument. Statusni dokument je študentska izkaznica z nalepko za tekoče leto, potrjeni indeks in originalno potrdilo o vpisu,
– izpolnjeno izjavo o nezaposlenosti (izjavo dobite na prodajnih mestih).

Pri vsakem nadaljnjem nakupu pa zadošča že osebni ali statusni dokument. Izredni študenti pri prvem nakupu bonov ne potrebujejo več izpisa iz obveznih zdravstvenih zavarovanj, saj se omenjena evidenca pregleduje elektronsko.

Število bonov na mesec = število delovnih dni v mesecu
»Študentu vsak mesec pripada takšno število bonov, kot je delovnih dni v mesecu. Posamezen bon je veljaven še dva meseca od meseca nakupa, pretečeni bon pa lahko na prodajnih mestih zamenja za isti ali drugi bon, vendar izključno v roku enega meseca po prenehanju veljavnosti. Da bo pot do izbranega gostinskega lokala lažja, si na spletni stani ŠOU v Ljubljani, www.sou-lj.si, oglejte Zemljevid študentske prehrane.« Mojca Škrjanec, vodja študentske prehrane ŠOU v Ljubljani.

Kaj vsebuje en obrok študentske prehrane?
Študentu za študentski bon pripada glavna jed + dva hoda + 2 dcl vode ali brezalkoholne pijače. Hod je lahko juha, solata, sadje ali sladica.

Nasveti za nakup bonov: »Študentje naj se izognejo kritičnim trenutkom gneče, to je na začetku meseca, v zgodnjih popoldanskih urah in prve dni v tednu ter naj kupijo vse bone hkrati, da jim ne bo treba vsak dan stati v vrsti!« pravi Mojca Škrjanec.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.