Solidarnostne pomoči študentom!

Štipendije, denarne pomoči študentom v stiski, denarna socialna pomoč …

Da se danes študentje le stežka prebijamo iz dneva v dan, je že vsem jasno, toda kaj bi bilo, če ne bi delali preko študentskega servisa, kaj če nas starši ne bi preživljali in nam pomagali po svojih močeh in konec koncev, kaj bi bilo brez solidarnostnih pomoči, ki smo jih deležni kot študentje oz. kot socialni problem!?

Študentsko delo je le eno izmed mnogih opcij, kako rešiti našo študentsko denarno stisko. Toda delo preko »študenta« terja od nas ogromno časa, truda in energije. Država nam ponuja kar nekaj pomoči, zakaj je ne bi izkoristili?! Raznorazne štipendije, študentski boni, fundacije, kot je npr. Študentski tolar, konec koncev tudi brezplačne inštrukcije štejemo pod pomoči, ki so nam na voljo!

Mariborski študentje prosijo za pomoč!

V mariborski prestolnici je kar nekaj sociano ogroženih študentov, zato je sklad solidarnosti objavil razpis in z njim pozival k denarni pomoči ogroženih študentov. Odziv je bil ogromen, saj so zbrali celih 57.600 evrov pomoči. Pomoč je namenjena prehrani oz. bivanju med samim študijem, pri čemer je pomembno poudariti, da vsak posameznik lahko zaprosi le za eno pomoč. Pomagali bodo 80. študentom na območju Maribora, Ljubljane, Celja in tudi Kranja. Znesek bo izplačan naenkrat, in sicer v višini 40 evrov, ostalo pa si morajo študentje kriti sami.

Polovico denarja iz sklada bo namenjeno za bivanje v študentskih domovi (natančneje 28 tisoč evrov), druga polovica pa za nesubvencioniran del študentske prehrane (tisto, kar mora študent navadno pokriti sam), do slednjega bo opravičenih prav tako 80 ogroženih študentov.

Pogoji za dodbritev pomoči:
– status študenta na Univerzi v Mariboru
– skupni dohodek na člana družine pa ne sme presegati 130 % bruto plač

V primeru, da bo prosilcev več, kot je denarja v skladu, bodo pomoči deležni kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana oz. kandidati s takšnimi in drugačnimi težavami (npr. študentje s posebnimi potrebami ipd.).

Denarna pomoč študentom v stiski!

Fundacija Študentski tolar oz. družina Šou v Ljubljani je razpisala pomoč za sociano ogrožene študente v višini 130.000 evrov.
Prijavijo se lahko vsi kandidati Univerze v Ljubljani, ki imajo status študenta ter izponjujejo določene pogoje.

Pomoč, namenjena za reševanje socialne stiske študentov, in sicer pri:
– stanovanjskem problemu
– stroških študija
– študentskih družinah za stroške osnovnih stvari pri preživljanju otroka
– nakupu osnovnih življenjskih potrebščin
Opravičenci bodo prejeli enkratno izplačljiv znesek v višini 500 evrov, po izračunu pa naj bi bilo teh ok. 260. Šou pa je za fundacijo zbral tudi 6 prenosnih računalnikov, ki bodo pav tako podarjeni sociano šibkejšim študentom. Glavna donatarja sta bila tokrat  e-Študentski servis, ki je prispeval 16.000 evrov, in Šou s 150.000 evri. Ostala razlika ostalega denarja bo namenjena kritju izrednih denarnih pomoči med študijskim letom.

Štipendije!

Danes je ena najpomembnješih pomoči študenta prav gotovo štipendija. V Sloveniji lahko študent zaprosi za državno oz. republiško štipendijo, Zoisovo, Kadrovsko, študentje na študiju v tujini pa lahko dobijo Ad future štipendijo.
In kakšni so pogoji, omejitve oz. zakonske osnove za pridobitev ene izmed naštetih?!

Državna štipendija

Republiške štipendije so namenjene socialno ogroženim študentom. Štipendijo lahko uveljavljajo dijaki, študentje in tudi študentje, ki so vključeni v program izobraževanja odraslih in izpolnjujejo pogoje po Zštip.
NOVOST pa je, da to vrsto štipendije urejata pravilnik o urejevanju državnih štipendij in Zakon o štipendiranju.

Če želite pridobiti državno štipendijo, potem mesečni dohodek na posameznega družinskega člana v preteklem letu ne sme preseči zneska – materialnega cenzusa. O tem, kako ugotavljamo materialni cenzus, pa si lahko preberete na naslednji spletni strani http://www.svetovalnica.com, kjer najprej izberete štipendije in nato npr. državna štipendija.
V celoten izračun morate seveda prišteti tudi oddaljenost od kraja študija ter že zgoraj omenjene zneske cenzusov na družinskega člana za preteklo koledarsko leto.

Kako pridobimo štipendijo?
Vsako leto se objavi javni razpis, na podlagi katerega se nato določi pogoje za dodelitev štiupendije, način vloge ter potrebno dokumentacijo, ki jo mora predložiti vsak prosilec.

Višina štipendije
Osnovna državna štipendija brez dodatkov na študenta znaša 56,21 evrov, poleg te »osnove« pa se vsakemu posamezniku dodelijo naslednji dodatki:
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami
– dodatek za področje izobraževanja
– dodatek glede na dohodek prosilca v družini
– dodatek za študijski uspeh
– dodatek za izobraževanje izven domačega kraja
Državna štipendija z vsemi dodatki pa ne sme preseči minimalne slovenske plače!

Več o vsem skupaj si lahko preberete na že zgoraj omenjeni spletni strani, kontaktirate pa lahko tudi s svetovalci iz različnih področij, ki so vam vedno na voljo!

Štipendija za nadarjene in pridne študente!

Do Zoisove »pomoči« so upravičeni zares najbolj pridni oz. nadarjeni študentje. Med te štejemo – študente, ki imajo v višješolskem ali visokošolskem programu povprečje ocen najmanj 8,5; tisti, ki so uvrščeni med najboljših 5 % študentov svoje generacije, in tisti, ki so dosegli izjemen uspeh na področju družbenega življenja v katerem koli letniku.

Zoisovo štipendijo pa v primeru neopravljejenga letnika tudi vračate, zato se je treba zares potruditi! To pa ne pomeni, da jo vračate v primeru, ko »miruje«, takrat vam jo le za nekaj časa »zamrznejo«.

Na voljo imate tudi Kadrovsko štipendijo pri čemer je treba omeniti, da jih dodeljujejo delodajalci, ponavadi pod pogojem, da bodo štipendisti po končani izobrazbi delali leto ali dve pri njihovem podjetju. V primeru, da se po končanem šolanju iz takšnih in drugačnih razlogov nočete zaposliti pri tem podjetju, ste dolžni delodajalci vrniti vse štipendije za vsa leta ter poravnati vso škodo, ki jo je podjetje utrpelo s kršenjem medsebojne pogodbe. Osnova te štipendije je 54 evrov. Ostali dodatki pa so odvisni od samega delodajalca in tega, kako se sami z njim domenite. Pozor! Pazite na vašo davčno obremenitev!

Ta štipendija je odvisna od vsakega posameznega podjetja ter tega, kako se vi kot študent s podjetjem dogovorite o svojih pravicah in dolžnostih.

Prejmete pa lahko tudi nagrado za trajnostni prispevek k razvoju družbe, pri čemer velja poudariti, da gre za enoten znesek, ki sega od 500 do 5.000 evrov. Pod kategorijo spadajo naslednji dosežki: najboljši rezultati na državnih tekmovanjih; pomembnejši dosežki na mednarodnih tekmovanjih,; raziskovalni oz. inovativni izdelki na občinski, regionalni oz.državni ravni; nagrajenci razvojnih, umetniških, znanstvenoraziskovalnih del na mednarodni, državni ravni oz. na ravni podjetja ter objave tovrstnih nalog na zgoraj omenjenih področjih oz. izvedeni projekti v podjetjih in podeljeni patenti na teh področjih.

Denarna socialna pomoč najbolj ogroženim!

Za dodelitev te pomoči so opravičeni zares najbolj finančno ogroženi študentje Slovenije. Pri ugotavljanju opravičenosti se upošteva predvsem, ali imate kot prosilec možnosti za preživetje, pri čemer se seveda štejejo tudi vaši družinski člani – če vas nekdo izmed njih z višino lastnih finančnih sredstev lahko preživlja, avtomatsko niste opravičeni do te oblike pomoči.
Minimalni dohodek, pri katerem ste še vedno deležni te vrste pomoči od1. 7. 2009 znaša:
– za samsko in prvo odraslo osebo družine 226,80 evrov
– za posameznega otroka 68,04 evrov
– za enostarševsko družino prav tako 68,04 evrov
– za vsako naslednjo odraslo osebo dodatnih 158,76 evrov

Izredna denarna socialna pomoč v izrednih primerih!

Ta oblika pomoči pa se dodeli v zares nenavadnih, nepričakovanih okoliščinah, ko sami na to niste vplivali in tega niste mogli preprečiti. Prejemnik mora v 15. dneh po prevzetju pomoči centru za socilano delo predložiti dokazila, ki kažejo na porabo sredstev iz te pomoči.

V vlogi mora kandidat sam navesti višino sredstev, ki jo potrebuje in jo potem tudi porabiti v ta namen (npr. če vam pogori kuhinja, denar namenite za pripomočke v kihinji …).

Tjaša Kržišnik

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.