Spremembe mednarodnega zdravstvenega zavarovanja

1. maja 2010 bodo v državah članicah Evropske unije začele veljati določene novosti in spremembe za zavarovane osebe.
Te spremembe zadevajo zdravstveno zavarovanje družinskih članov aktivnih zavarovancev ter upokojencev in njihovih družinskih članov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in so zavarovanci tujega nosilca zavarovanja iz držav članic Evropske unije.

Spremeni se pristojnost za izdajo dokazil v zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja med začasnim bivanjem v drugi državi članici. Po sedaj veljavni je za izdajo listine, tj. evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali certifikata, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na podlagi evropske kartice ste med začasnim bivanjem v drugih državah članicah ali državah Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici uveljavljali nujne zdravstvene storitve, pri čemer se upošteva vrsta storitev in pričakovana dolžina bivanja v drugi državi članici.

Od 1. maja 2010 dalje je za izdajo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali certifikata pristojen nosilec zdravstvenega zavarovanja v državi članici, ki je izdal listino, na podlagi katere imate v Sloveniji urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Nova pravna ureditev ne bo spremenila pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih imate v Sloveniji, lahko boste še naprej uveljavljali pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja tako kot sedaj.

Od 1. maja 2010 dalje bo zaposlena ali samozaposlena oseba po novem lahko napotena na delo v drugo državo članico Evropske unije za obdobje do 24 mesecev (sedaj do 12 mesecev), ne bo pa več možnosti podaljšanja, ostaja pa možnost napotitve za daljše obdobje v primeru izrednega dogovora.

Ko zaposlena oseba zaključi obdobje napotitve, ni mogoče odobriti novega obdobja napotitve za istega delavca v isto podjetje v isti državi članici Evropske unije, dokler od izteka prejšnjega obdobja napotitve ne pretečeta vsaj dva meseca; mora pa biti že vsaj en mesec pred začetkom napotitve vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji. Samozaposlena oseba pa bo morala vsaj dva meseca pred začetkom napotitve opravljati dejavnost ter biti vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji.

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.