Študentom je na voljo več načinov študija

Poleg rednega študija poznamo več drugih, posebnih vrst študija. To so izredni, vzporedni in zaporedni študij. Jih poznate?

Stopnje študija

Visokošolski strokovni študij (prva stopnja VS) traja tri leta. Vsak letnik je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami, za kar naj bi študent opravil od 25 do 30 ur dela.

Univerzitetni študij (prva stopnja UNI) traja tri ali štiri leta, kar je odvisno od programa. Vsak letnik je enako ovrednoten s 60 kreditnimi točkami ETCS.

Enovit magistrski študijski program (druga stopnja) traja pet let in se praviloma izvaja na študijskih smereh, za katere veljajo posebni predpisi, to so tako imenovani programi za evropsko regulirane poklice. Vsak letnik študija je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami ETCS.

Magistrski študij (druga stopnja) traja eno ali dve leti, kar je odvisno od trajanja programa na prvi stopnji. Skupno traja študij prve in druge stopnje pet let. Vsak letnik je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.

Doktorski študij (tretja stopnja) traja praviloma tri leta, v tem času pa mora kandidat opraviti vse obveznosti, določene s študijskim programom, skupaj z izdelavo in zagovorom doktorske naloge. Študij obsega praviloma 180 kreditnih točk, 60 na letnik. Doktorski študij je plačljiv.

 

Redni študij

Najpogostejša oblika študija je redni študij, ki je organiziran tako, da naj bi povprečen študent porabil za študij osem ur dnevno, v kar je všteto tako organizirano kot tudi samostojno delo. Na redni študij se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis ne glede na starost ali zaposlitveni status. Tudi redni študentje so namreč lahko zaposleni, vendar jim ne pripadajo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Redni študij na prvi in drugi stopnji je na javnih zavodih brezplačen. Ob vpisu na zasebni zavod pa se je treba pozanimati, ali je izbrani program koncesioniran, sicer je lahko tudi redni študij plačljiv.

 

Izredni študij

Študij se lahko organizira tudi kot izredni, če narava študija dopušča, da se del študija izvaja brez osebne navzočnosti študenta, ne da bi zaradi tega trpela njegova kakovost. Izredni študij je praviloma namenjen tistim, ki študirajo ob delu, saj so obveznosti prilagojene delovniku in potekajo praviloma ob popoldnevih in koncih tedna. Po obsegu in zahtevnosti je enakovreden rednemu študiju, razlikuje se le v organizaciji in razporejanju dela in študijskih obveznosti. Ta oblika študija je plačljiva, šolnina pa je odvisna od posameznega študijskega programa, zato so razlike med šolninami lahko tudi zelo velike.

Oblika izrednega študija je tudi študij na daljavo.

Študent izrednega dodiplomskega študija se lahko pod določenimi pogoji prepiše z izrednega na redni študij, enako velja tudi obratno.

 

Vzporedni študij

Pri vzporednem študiju gre za študij po ločenih programih univerze, na istem ali različnih visokošolskih zavodih. Zato študent dobi ločene diplome za vsakega od vzporednih študijskih programov. Za vzporedni študij je praviloma na voljo pet odstotkov vseh razpisanih mest na določenem programu, prednost pa imajo kandidati z boljšim študijskim uspehom.

 

Zaporedni študij ali študij dodiplomantov

Vsi diplomanti imajo pravico do zaporednega študija oziroma študija diplomantov. Po diplomi se diplomant lahko vpiše še na en dodiplomski študij iste stopnje. Pri vsakem razpisu za vpis mora biti pet odstotkov mest namenjenih za vzporedni študij in študij diplomantov.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.