»Za študente je v Sloveniji relativno dobro poskrbljeno«

Osnovno poslanstvo Zavoda Študentska svetovalnica je skrb za študente in mlade na vseh področjih.

Z zagotavljanjem pravnega, socialnega, psihološkega svetovanja in psihoterapij, svetovanja za študij v tujini, namestitev Srce in brezplačne posredovalnice sob m2 nudijo mladim celostno podporo na njihovi študijski poti. Pogovarjali smo se s Suzano Todorović, direktorico Zavoda Študentska svetovalnica.

 

Je za študente pri nas dovolj poskrbljeno?

V Zavodu Študentska svetovalnica menimo, da je za študente v Sloveniji relativno dobro poskrbljeno. Na podlagi statusa študenta jim pripadajo številne pravice, ki jih študentje v drugih (primerljivih) državah niso deležni. Kljub navedenemu opozarjamo, da bi bilo posamezna področja treba urediti bolj jasno oziroma določno in s tem študentom zagotoviti večje varstvo. V zvezi s tem poudarjamo predvsem področje dela preko študentske napotnice, ki kljub številnim (tudi javnim) razpravam in siceršnji pomembnosti za študente še vedno ni celovito zakonsko urejeno. Zaradi pomanjkljive pravne podlage tako v morebitnih sporih med delodajalci in študenti pogosto potegnejo krajši konec ravno študentje, ki za opravljeno delo dobijo manjše plačilo (ker jim je morebiti delodajalec samovoljno zmanjšal urno postavko ali pa jim zaračunal posamezne »stroške«) ali pa celo ostanejo brez plačila za opravljeno delo.

 

Kje opažate, da imajo največ težav?

Poleg že omenjenih težav na področju dela preko študentske napotnice opažamo, da imajo študentje pogosto težave tudi na področju državnih štipendij. Do teh prihaja predvsem zaradi neenotne prakse dela Centrov za socialno delo (CSD) in splošnih težav pri delovanju CSD-jev (dolgotrajnost odločanja o posameznih prošnjah, pogosta podaja netočnih in nestrokovnih odgovorov na vprašanja študentov idr.). Poudariti velja, da do težav študentov pogosto prihaja tudi zaradi njihove slabe informiranosti o posameznih pravicah in ugodnostih, ki jim pripadajo na podlagi statusa študenta. Neredko se dogaja, da študentje denimo ne vedo, da morajo, če prejemajo eno izmed štipendij, v primeru prepisa na drug študijski program predhodno pridobiti soglasje svojega štipenditorja, ali pa da se morajo v primeru izgube statusa študenta (do te pride tudi, če študent diplomira že pred zaključkom študijskega leta) sami obvezno zdravstveno zavarovati pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

 

S kakšnimi konkretnimi težavami se študentje največkrat obračajo na vas?

Študenti se na nas obračajo z različnimi težavami, ki so v pretežni meri vezane na pravice in ugodnosti, ki študentom pripadajo na podlagi statusa študenta. Največkrat se tako srečujemo z vprašanji, ki zadevajo širše področje študija (prepis in prehod, vzporedni študij, pravica do koriščenja absolventskega staža itd.), štipendij, subvencioniranega bivanja in dela prek študentske napotnice. Poleg navedenih pogostih vprašanj pa se v posameznih obdobjih srečujemo tudi z obilico vprašanj, ki so takrat aktualna. Tako je npr. v mesecih od februarja do maja aktualno področje dohodnine, v zadnjih mesecih posameznega študijskega leta pa je, razumljivo, aktualno predvsem iskanje možnosti za ohranitev statusa študenta.

 

Kako jim pomagate? Kaj vse nudite?

V okviru Zavoda Študentska svetovalnica usposobljeni svetovalci zagotavljajo brezplačno pravno svetovanje v zvezi s pravicami, ugodnostmi in obveznostmi, ki izhajajo iz statusa študenta. Študentom odgovarjamo preko elektronske pošte (info@svetovalnica.com) ali foruma, osebno v naših prostorih (Kersnikova 4) in po telefonu v času uradnih ur. Če gre za kompleksnejšo težavo, predlagamo, da se študentje oglasijo osebno in s seboj prinesejo vso dokumentacijo, ki je relevantna za razrešitev nastale težave. Svetovalci Zavoda Študentska svetovalnica se trudimo vsaki stranki pomagati po svojih najboljših močeh.

Študentom ponujamo pravno in socialno svetovanjem ter svetovanjem za študij v tujini. Na pravnem področju nudimo pomoč na področju dela in dohodnine, socialne varnosti, nastanitev, štipendij, študentskih družin in študija na splošno; pri svetovanju na področju študija v tujini študentom pomagamo dostopati do informacij o poletnih šolah, praksah, rednem študiju v tujini, študijskih izmenjavah in virih financiranja študija.

 

Izvajate tudi delavnice in izobraževanja, morda kaj o tem?

Na Zavodu Študentska svetovalnica poleg individualne obravnave in individualnega svetovanja mladim nudimo tudi izobraževalna predavanja in delavnice. V sklopu projekta POS(R)EDUJEM ZNANJE izvajamo dva cikla delavnic oz. izobraževalnih predavanj, in sicer pravne delavnice ter delavnice s področja socialne varnosti in študija v tujini. Projekt sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani. Delavnica iz vsakega cikla poteka enkrat mesečno, obravnavamo pa teme kot so študij, bivanje, štipendije, dohodnina, študentske družine, študentsko delo, delovna razmerja, samostojno podjetništvo, denarna pomoč, psihološka pomoč, iskanje zaposlitve, spoprijemanje s stresom, študij in praktično izobraževanje v tujini, in tako dalje. Namen pravnih delavnic je opolnomočenje študentov z uporabnimi znanji s področja prava, ki jim bodo pomagala tako v času študija, kot tudi pri iskanju zaposlitve in sami zaposlitvi. Namen delavnic s področja socialnega varstva in študija v tujini pa je opolnomočenje študentov z znanji, ki jim bodo pomagala pri osebnostnem in profesionalnem razvoju, ter pri končanju študija in samozavestnem prehodu v zaposlitev. Delavnica iz vsakega cikla poteka enkrat mesečno, obravnavamo pa teme, kot so študij, bivanje, štipendije, dohodnina, študentske družine, študentsko delo, delovna razmerja, , denarna pomoč, psihološka pomoč, iskanje zaposlitve, spoprijemanje s stresom, študij in praktično izobraževanje v tujini, in tako dalje. Namen pravnih delavnic je opolnomočenje študentov z uporabnimi znanji s področja prava, ki jim bodo pomagala tako v času študija, kot tudi pri iskanju zaposlitve in sami zaposlitvi. Namen delavnic s področja socialnega varstva in študija v tujini pa je opolnomočenje študentov z znanji, ki jim bodo pomagala pri osebnostnem in profesionalnem razvoju, ter pri končanju študija in samozavestnem prehodu v zaposlitev. V preteklem študijskem letu smo izvedli naslednje delavnice: Štipendije, Kako do denarne pomoči?, Kam po moč?, Dohodnina, Študijske izmenjave in usposabljanje v tujini, Vpis na fakulteto ter postopek prepisa in prehoda med študijskimi programi, Kako se predstaviti delodajalcu s CV-jem, Najemna razmerja, Travma, posledice in okrevanje, Vzorci vedenj, ki lahko preprečijo konflikte v komunikaciji, Oblike dela za študente, Študentske družine, Odvisnost od odnosov, Ugovor zoper informativni izračun dohodnine, Stres pred in med izpitnim obdobjem.

 

Koliko je zasedena Študentska Hiša SRCE, je povpraševanj veliko?

Zavodu Študentska svetovalnica nudimo brezplačno namestitev dvanajstim študentkam/študentom, ki so se znašli v socialni stiski. Po namestitvah je nenehno povpraševanje. Študenti in študentke so nastanjeni v prenovljenih, svetlih in prostornih dvoposteljnih sobah, opremljenih z dvema posteljama, pisalnima mizama in omarama. Delijo si kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico. Obdobje bivanja, ki ga izbrani študenti in študentke lahko preživijo v Študentski hiši SRCE, traja en študijski semester, študentje plačujejo le stroške bivanja v višini 50 €/mesec. Plačila najemnine so oproščeni. V Zavodu Študentska svetovalnica poleg tega študentkam in študentom pomagamo olajšati študij ter prispevamo k dostojnejšemu življenju v času študija. Za stanovalce in stanovalke Študentske hiše SRCE organiziramo tematske delavnice (pravne vsebine, razvijanje socialnih veščin, motivacijske), osebna svetovanja ter osebne razgovore. Med individualni pogovori imajo študentje možnost, da se lahko na koga v svetovalnici obrnejo, kadarkoli potrebujejo informacije, nasvet in podporo v obliki pogovora. Slednji omogočajo spremljanje študentov v času bivanja v študentski hiši SRCE in njihove nadaljnje načrte. Osrednjega pomena je tudi izdelava »individualnega načrta«, katerega namen je sistematična razdelitev ciljev, virov podpore in razpoložljivih možnosti, da bi jih dosegli. V času študija se stanovalke/stanovalci v miru posveti študiju, osebnostnemu razvoju ter reševanju socialne stiske. Osnovni namen je pomagati študentom in študentkam v stiski, in sicer tako, da se jim preko brezplačnega  bivanja v Študentski hiši SRCE omogoči lažje reševanje njihove trenutne socialne stiske. Poleg tega pa želimo študentkam in študentom olajšati študij ter prispevati k dostojnejšemu življenju v času študija. Na razpis se lahko prijavijo tiste prosilci/ke, ki imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju; so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (»pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

 

Kaj študentom sporočate

Študentom svetujemo, da se oborožijo s potrebnimi informacijami in znanjem, ki jim bodo pomagali prebroditi različne težave v času študija. Poznati  morajo svoje dolžnosti in pravice, pri razlagi katerih jim bo tudi ekipa Študentske svetovalnice vedno zanesljivo pomagala.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.