Tudi študentsko delo šteje

Študentom in tudi dijakom se od 1. februarja letos na podlagi Zakona o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ odvaja 15,5-odstotni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se jim šteje v delovno dobo.

Študentom in dijakom se bo delovna doba preračunavala na podlagi bruto zneska na napotnici. Evidenco delovne dobe vodi ZPIZ, prispevke pa študentski servis odvaja Finančni upravi Republike Slovenije hkrati z nakazilom zaslužka študentu. Študentom in dijakom ZPIZ delovne dobe tako ne bo preračunaval na podlagi ur dela, ampak iz zneska plačanih prispevkov. 

 

Število dni delovne dobe je odvisno od vplačanih prispevkov

Študenta z istim številom ur na mesec bosta lahko imela zaradi različno vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje različno priznano število dni delovne dobe. Višja ko bo urna postavka, več dni delovne dobe ima študent priznanih za enako število opravljenih ur. V enem mesecu lahko tudi več kot 30 dni, za eno koledarsko leto pa lahko študent dobi največ 12 mesecev delovne dobe.

Za vsakih doseženih 54 odstotkov bruto povprečne mesečne plače je priznan po en mesec delovne dobe. Pri 100 evrih neto so to štirje delovni dnevi, pri 1.000 evrih neto pa en mesec in deset dni in podobno.

 

Nefiks – beleženje neformalnega učenja

Modra knjižica neformalni indeks Nefiks je orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade od 14. leta starosti naprej. Z njim lahko sistematično in na enem mestu zberejo vse, kar poleg rednega sistema izobraževanja počnete, torej vsa svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti. Nastal je kot partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks.

Temelji na ideji, da je neformalnemu učenju in izobraževanju mladih, ki potekata na različnih nivojih ter v organizaciji različnih institucij, treba dati večjo veljavo.

Nefiks pomaga pri zaposlovanju, gradnji kariere že v času rednega izobraževanja, osebnostnemu napredku, z njim lahko dokazuješ neformalno pridobljeno znanje na vseh fakultetah, članicah Univerze v Ljubljani, v pomoč pa je lahko tudi pri dokazovanju obveznih izbirnih vsebin.

Nefiks pomaga beležiti vse kompetence (znanja, spretnosti, sposobnosti), ki jih pridobivaš skozi delavnice, seminarje, tečaje, konference, projekte, prostovoljno delo, glasbo, šport, samostojno učenje in še kaj.

Vanj lahko vpisuješ izkušnje s šestih področij: pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim projektnim delom, z delom (študentski servisi, pogodbeno delo, druge delovne izkušnje), v organiziranih oblikah izobraževanja, na taborih in s prostovoljnim delom, v tujih državah in drugo.

 

Moje izkušnje

Beleženje dela omogoča tudi e-Študentski servis s tako imenovanim portfeljem Moje izkušnje, ki je nastal v sodelovanju z zavodom Nefiks. Ta storitev omogoča beleženje znanja in delovnih izkušenj, ki so si jih posamezniki pridobili s študentskim delom. Aplikacija prikazuje vsa dela, ki jih je posameznik kot študent opravljal pri različnih delodajalcih, in dolžino opravljanja dela. Pri vsakem delu lahko doda še druga znanja, ki jih je pridobil pri opravljanju posameznega dela. Sistem Moje izkušnje je en del celotnega Nefiksa, ki je kot sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade priznan tudi na mednarodni ravni.

Potrdilo Moje izkušnje prinaša bolj kakovosten, informativen pregled delovnih aktivnosti med opravljanjem študentskega dela. Hkrati je to pridobitev tudi za delodajalce, ki jim omogoča enostaven, enoten, verodostojen pregled vseh znanj, ki jih je študent pridobil v času študija.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.