Tutorski sistem – končno urejen

Malo je študentov, ki jim študij teče tako gladko, da nikoli ne potrebujejo nasveta, napotka ali dodatne razlage. Pomoč pač ni nikoli odveč, še zlasti, če je “institucionalizirana” v podobi tutorjev, na katere se lahko zaneseš tako v strokovnem kot tudi v organizacijskem smislu. Pravzaprav je že zavest, da ti bo nekdo gotovo pomagal iz študijskih (in drugih študentskih) zagat, če ne boš zmogel sam, zlata vredna. In odločitev Univerze v Ljubljani, da tutorstvo podrobneje uredi, še toliko bolj pohvalna.

Poenotenje raznolikih praks članic UL
Strategija Univerze v Ljubljani (UL) 2006 – 2009 je predvidela oblikovanje usklajenega tutorskega pristopa, s katerim bodo članice lažje vključevale novince v študij in univerzitetno življenje ter jim pomagale pri razreševanju študijskih in življenjskih problemov tekom študija. Analiza tutorstva na članicah UL je namreč pokazala veliko raznolikost praks, ki jih ta dokument poskuša poenotiti in nadgraditi. Pri tem so trije ključni elementi na katerih sloni celoten tutorski sistem, tutorji sami, njihovo področje dela ter študentje (ciljne skupine). V njem igrajo svojo vlogo študentje, tutorji učitelji, tutorji študentje, koordinatorji tutorjev učiteljev, koordinatorji tutorjev študentov, zbor tutorjev, prodekani članic UL za študijske/študentske zadeve, koordinator tutorstva na UL in prorektor UL.

Učiteljsko tutorstvo za celovito podporo študiju
Namen učiteljskega tutorstva, ki se začne uvajati v letošnjem študijskem letu oziroma najkasneje v študijskem letu 2009/2010, je nudenje celovite podpore študentom skozi študijsko pot; usmerjanje študentov pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika, prakse, smeri in oblik študija; spodbujanje študentov za pridobivanje dodatnega obštudijskega znanja; svetovanje študentom pri morebitnem nadaljevanju študiju doma in v tujini; informiranje študentov o možnih poklicnih poteh po zaključku študija, ter pravočasno usmerjanje študentov na ustrezne strokovne svetovalne službe. Tutorjem učiteljem referat za študentske zadeve dodeli študente ob vpisu v prvi letnik študija, izjemoma ob vpisu v drugi letnik. Tutor učitelj ima največ 30 študentov, vodi pa jih skozi celoten študijski program. Pri tem ima tutor učitelj v svoji skupini študentov študente, ki so v različnih letnikih študija. Prvo tutorsko uro za tekoče študijsko leto izvede najkasneje do 15. oktobra, za izvedbo individualne tutorske ure pa mora biti tutor učitelj študentu na razpolago najmanj pol ure. Določeno je tudi, da mora tutor učitelj vsakemu dodeljenemu študentu v enem študijskem letu ponuditi tri srečanja, od tega vsaj dva termina, namenjena individualnemu pogovoru, ki sta za študenta obvezujoča. Zamenjavo tutorja učitelja pa je možno opraviti največ enkrat v študijskem letu, če študent ali tutor ugotovita, da medsebojno sodelovanje ni mogoče.

Uvajalno študentsko tutorstvo za študente novince
Namen tega uvajalnega tutorstva je olajšanje študija študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem okolju in na novi težavnostni stopnji izobraževanja. Tutor študent je “komunikativen, sproščen in razumevajoč” študent katerega od višjih letnikov, ki ga po predhodnem javno objavljenem razpisu imenuje Senat članice UL na predlog Komisije ali Pomočnika za tutorstvo (odvisno od velikosti članice). Običajno ima do 30 študentov, nikakor pa ne več kot 50. Izvaja kontaktne tutorske ure, komunicira s svojimi študenti tudi po elektronski pošti in se udeležuje izobraževanj za tutorje. Za svoje delo je lahko nagrajen s 3 ECTS točkami v okviru obštudijskih dejavnosti ali opravljanja obvezne prakse, dobi pa tudi potrdilo o tutorskem delu. Opravljanje tutorskega dela se vpiše v prilogo k diplomi, tutor študent pa je lahko glede na politiko posamezne članice UL še kako drugače nagrajen.

Koordinatorji tutorjev učiteljev in tutorjev študentov
Koordinatorji tutorjev vodijo sestanke tutorjev, jim svetujejo in nudijo (ob)študijske informacije, urejajo spletni forum tutorjev na članici, skrbijo za izvajanje letnega delovnega načrta tutorstva in v sodelovanju s Komisijo oziroma Pomočnikom za tutorstvo sestavljajo letna poročila o tutorstvu. Enkrat letno UL za koordinatorje tutorjev študentov organizira obvezno izobraževanje. Vsebine tega usposabljanja vključujejo izobraževalne teme kot so: komunikacija, delo v skupini, spoprijemanje s stresom, upravljanje s časom, študijske strategije, reševanje konfliktov, vodenje skupine, ter informativne vsebine kot so: poznavanje pravic in dolžnosti študenta, delovanje fakultetnih in univerzitetnih organov, študentske organizacije in njihove storitve za študente.

Dodatne oblike tutorstva
Članice UL bodo lahko zagotovile svojim študentom tudi druge oblike tutorstva, na primer predmetno študentsko tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami (z določenima odgovornima osebama iz vrst uslužbencev in študentov za reševanje vseh morebitnih težav teh študentov), in študentsko tutorstvo za tuje študente.

Martina Srblin

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.