V stiski ti pomaga

Študentsko življenje je za marsikoga nekaj čisto drugega kot srednješolsko. V srednji šoli nas je bila večina odvisna od staršev, študij pa marsikoga postavi na samostojna tla.

Vsak si želi biti samostojen, vendar so koraki v samostojnost dolgi in veliko študentov se med študijem sreča z različnimi težavami. Nekateri potrebujejo le nasvet, drugi pa zaradi svoje stiske potrebujejo konkretno pomoč na različnih področjih, ravneh.

Država subvencionira študentsko prehrano, bivanje ter prevoz. Poleg omenjenega je študent upravičen tudi do otroškega dodatka, če izpolnjuje pogoje.

»V Zavodu Študentska svetovalnica nudimo študentom različne vrste svetovanj (socialno, psihološko in pravno svetovanje, svetovanje za študij v tujini in svetovanje študentskim družinam), povezanih s študijskimi in obštudijskimi dejavnostmi. Svoje delovanje smo v začetku študijskega leta razširili tudi z odprtjem prve študentske varne hiše SRCe, v okviru katere se študentom, ki se znajdejo v socialni stiski zaradi različnih razlogov, nudi celostna podpora, ki zajema začasno namestitev v hiši in pomoč pri aktivnem reševanju stiske. Za študente smo osebno ali po telefonu dosegljivi vsak dan od ponedeljka do četrtka v času uradnih ur tako na Kersnikovi 4 kot tudi na Židovski stezi 6 v Ljubljani. Po pomoč pa se študentje na nas lahko obrnejo tudi prek foruma ali elektronske pošte na naslov info@svetovalnica.com,« Tanja Klavž, socialna svetovalka, Zavod Študentska svetovalnica.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS
»Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS študentom pomaga na več področjih. Prvo so vsekakor štipendije, ki so kot dopolnilo h kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Študent lahko prejema eno izmed naslednjih štipendij: državna, kadrovska, Zoisova, štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ali štipendija za državljane držav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti ter posojilo za izobraževanje,« Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM.

Javni sklad RS
Tudi Javni sklad RS enkrat letno pomaga študentom, ki z izjemnimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju.

Fundacija Študentski tolar
»Fundacija Študentski tolar podeljuje enkratno izredno denarno pomoč, nepovratno in namensko denarno pomoč, študentom pa omogoča tudi brezplačno udeležbo na jezikovnih tečajih Zavoda ŠOLT. Za namensko in nepovratno denarno pomoč je možno zaprositi v časovnem obdobju, določenim z razpisom, medtem ko lahko študentje za enkratno izredno denarno pomoč in udeležbo na brezplačnih jezikovnih tečajih zaprosijo kadarkoli v letu,« Tanja Klavž, socialna svetovalka, Zavod Študentska svetovalnica.

Finančne pomoči občin
»V Svetovalnici študentom pogosto svetujemo tudi, naj možnost finančne pomoči za čas študija preverijo tudi na občini, v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče. Vedno več je namreč občin, ki imajo za študente predvidene razne denarne pomoči, žepnine in štipendije. Najbolj finančno ogroženi študenti lahko na pristojnem Centru za socialno delo zaprosijo tudi za denarno socialno pomoč in izredno denarno socialno pomoč,« Tanja Klavž, socialna svetovalka, Zavod Študentska svetovalnica.

Psihološka svetovalnica »KO TE STISKA STISKA!«
Študentska organizacija Univerze v Mariboru želi pozitivno vplivati na študentovo osebnost in njegovo počutje ter mu pomagati pri aktivnem spopadanju s težavami, ki vplivajo na njegovo razpoloženje, zato v vsakem posameznem študijskem letu organizira psihološko svetovalnico.

Sofinanciranje pripomočkov za študente invalide
ŠOUM želi s financiranjem pripomočkov študentom invalidom kakovosten in predvsem enakovreden študij. ŠOUM namenja sredstva v višini 2.000 EUR za nakup tehničnih ali drugih pripomočkov, ki lajšajo študentom invalidom študij.

Solidarnostni sklad ŠOUM
Podeljuje:
• pomoč v obliki plačila stroškov prehrane za celotno študijsko leto,
• pomoč v obliki plačila stroškov bivanja v študentskih domovih za celotno študijsko leto,
• na podlagi Sporazuma o sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor podeljuje finančno pomoč v višini 40 EUR mesečno za celotno študijsko leto 10 socialno najbolj ogroženim študentom v mariborski regiji,
• pomoč otrokom žrtev vojne za Slovenijo, ki se na podlagi Sporazuma o pomoči otrokom žrtev vojne za Slovenijo izvaja kot pomoč šolajočim otrokom vojnih veteranov v obliki mesečnega plačila stroškov prevoza od kraja bivanja do kraja šolanja za celotno študijsko oziroma šolsko leto,
• socialno pomoč za premostitev socialnih problematik na podlagi predloga Mešane komisije za socialno pomoč; Solidarnostni sklad ŠOUM nekajkrat letno podeljuje enkratne socialne pomoči socialno ogroženim študentom.

Mojca Buh

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.