Vzporedni študij in študij diplomantov

Young Businesswoman Calculating Bill With Computer And Laptop On Desk
Foto: AndreyPopov iz iStock

Študent ima poleg »običajnega« vpisa na fakulteto še možnost vzporednega študija in študija diplomantov. Kaj to pomeni?

Vzporedni študij je študij po ločenih programih. Študent se lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija vzporedno vpiše v drug študijski program, če izpolnjuje pogoje za vpis. Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer je že vpisan, in soglasje matične fakultete, akademije ali visoke strokovne šole.

Visokošolski zavodi s svojimi pravili tudi določijo kriterije za izbiro v primeru omejitve vpisa v vzporedni študij. Pogoja za vpis na vzporedni študij sta uspešno opravljen prvi letnik matičnega študija in izpolnjevanje pogojev za vpis v drugi študijski program. V prvem letu študija na vzporedni fakulteti je potrebno imeti še vsaj eno leto statusa na matični fakulteti. Fakulteta lahko s svojimi pravili postavi še dodatne pogoje (povprečje ocen itd.). Status študenta je vezan na matično fakulteto, kar pomeni, če študent pavzira na matični fakulteti, je brez statusa, čeprav je na drugi fakulteti uspešno napredoval v višji letnik. Prav tako mora tudi na drugi fakulteti plačevati za izpite – kot če bi bil tudi tam pavzer. Ko študent diplomira na matični fakulteti, se mu status študenta prenese na vzporedni študij.

ŠTUDIJ DIPLOMANTOV

Gre za t. i. zaporedni vpis, ko se študent po diplomi na eni fakulteti vpiše naprej na drugo kot diplomant. Diplomant pošlje fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli prijavo, lahko pošlje neomejeno število prijav, prav tako se na študij diplomantov lahko vpiše neomejenokrat.

Diplomant pa se lahko vpiše na študij tudi kot »navaden« študent oz. kot srednješolec skupaj s tistimi, ki se prvič vpisujejo na študij. Prednost je ta, da je razpisanih veliko več mest kot za študij diplomantov, kar poveča njegove možnosti za vpis. Ta način vpisa pride v poštev, če študent še nikoli prej ni izkoristil svoje možnosti za prepis ali ponavljanje.

Vpisna mesta za vzporedni študij kot tudi za diplomante visokošolski zavodi določijo posebej, zunaj razpisanih mest. Število vpisnih mest pri posameznem študijskem programu ne sme biti večje kot 5 % glede na razpisano število mest za vpis v prvi letnik rednega študija. Študent se lahko vpiše na študij diplomantov ali na vzporedni študij ne glede na to, če je ponavljal, če se je prepisal ali zamenjal smer/program študija po merilih za prehode ali če je v času prvega dodiplomskega študija kdajkoli pavziral. Rok za vpis tako pri vzporednem študiju kot tudi pri študiju diplomantov je v drugi polovici septembra, razen za fakultete in akademije, kjer je sprejemni izpit – tu pa se upošteva marčevski rok.

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.