Zdravstvena oskrba študentov

Študentje morajo imeti za obisk zdravnika urejeno zdravstveno zavarovanje.

Predpisi s področja visokega šolstva zagotavljajo rednim in izrednim študentom, ki so vpisani na visokošolski zavod in se izobražujejo po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu, če niso v delovnem razmerju ali niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, da so lahko obvezno zdravstveno zavarovani kot vzdrževani družinski člani. Pomembno je, da vsak študent za vsako študijsko leto posebej pravočasno delodajalcu svojega starša predloži potrdilo o šolanju.

Če je zavarovana oseba zaključila šolanje oz. izgubila status študenta ali je starejša od 26 let, pa ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje kot družinski član, zato je treba urejati zdravstveno zavarovanje na druge načine.

V Sloveniji so zdravstveni domovi za študente ustanovljeni z namenom, da bi študentje dobili čim bolj dostopno in celostno zdravstveno oskrbo 
Če študentje nimajo izbranega osebnega zdravnika v zdravstvenem domu za študente, jim lahko tam nudijo samo urgentno zdravljenje (npr. visoka vročina, hude bolečine, sveže poškodbe). Ne morejo pa jim napisati napotnice, jih pošiljati na nadaljnje zdravljenje, jim predpisati zdravil na recept ali jim pomagati pri lažjih bolezenskih stanjih. Prav tako jim ne morejo napisati zdravniškega opravičila. Zato je za študente smiselno izbrati osebnega zdravnika v zdravstvenem domu za študente, če so vsaj štiri dni v tednu v kraju, kjer študirajo, saj je njihov osebni zdravnik v kraju stalnega bivališča med vikendom nedosegljiv.

Zdravstveni domovi za študente pokrivajo specifično populacijo: za dodiplomske in podiplomske študente in tudi za njihove učitelje skrbijo na področju preventive (sistematski zdravstveni pregledi, obvezna cepljenja, zdravstvena vzgoja) in kurative. Pokrivajo področje splošnega zdravstvenega varstva, zobozdravstvenega varstva ter tudi ambulante specialistične dejavnosti: ginekologije in psihiatrije.

Študentski zdravstveni domovi izvajajo tudi sistematske preglede za študente

Pregled obsega razgovor s študentom na podlagi izpolnjene ankete, ki obsega anamnezo (socialno, družinsko, osebno), laboratorijski pregled, klinični pregled zdravnika, antropometrijske meritve (teža, višina, indeks telesne mase, merjenje krvnega tlaka, ocena ostrine vida), psihološko testiranje (prvi letniki fakultet) in cepljenji po republiškem programu (hepatitis B, klopni meningitis). Zaključek pregleda pa predstavlja ocena zdravstvenega stanja.

Zdravstveno dejavnost za študente v Ljubljani izvajajo na dveh lokacijah, glavna enota je na Aškerčevi 4 v Ljubljani, kjer je sedež zavoda Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani in obsega splošno, specialistično, zobozdravstveno dejavnost ter laboratorij, dislocirana enota pa je v študentskem naselju v Rožni dolini (blok 8) na Cesti 27. aprila 31 v Ljubljani.

Redni in izredni študenti Univerze v Mariboru imajo zagotovljeno zdravstveno varstvo, ki vključuje preventivno in kurativno dejavnost in se izvaja v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov v Mariboru na naslovu Ob parku 5. Prvo pomoč pa lahko študentje dobijo tudi v kateri koli ambulanti v Mariboru.

 

V Zdravstvenem domu v Kopru so v šolskem dispanzerju zaposlene 4 zdravnice, ki skrbijo za zdravje študentov. Študentje so upravičeni do medicinske oskrbe samo v nujnih primerih, drugače pa so obravnavani samoplačniško.

Sanda Gajsar

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.