Fakulteta za humanistične študije

Fakulteta za humanistične študije

🏁 Titov trg 5, 6000 KoperLogotip Fakulteta za humanistične študije
☎️ 05 663 7740
☎️ 05 663 7742
📩 info@fhs.upr.si
💻 http://www.fhs.upr.si/

Univerzitetni programi

Arheologija (dvopredmetni)

Geografija (enopredmetni)

Geografija (dvopredmetni)

Italijanistika

Komuniciranje in mediji

Medkulturno jezikovno posredovanje

Slovenistika (enopredmetni)

Zgodovina (enopredmetni)

Zgodovina (dvopredmetni)

Magistrski programi

Arheološka dediščina Sredozemlja

Dediščinski turizem

Geografija (enopredmetni)

Geografija (pedagoški) (dvopredmetni)

Italijanistika (enopredmetni)

Italijanistika (pedagoški) (enopredmetni)

Jezikovno posredovanje in prevajanje

Komuniciranje in mediji

Kulturni študiji in antropologija 

Management trajnostnega razvoja

Slovenistika (pedagoški) (enopredmetni)

Zgodovina (enopredmetni)

Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni)

Doktorski programi

Antropologija

Arheologija

Geografija

Jezik in medkulturnost

Slovenistika

Upravljanje kulturnih virov in arhivov

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

Prispevki